ต่างชาติซื้อสุทธิ 669.92 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 มี.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,581.50 6.76 3,614.06 9.46 -1,032.56
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,495.50 17.00 6,036.99 15.80 458.51
นักลงทุนต่างประเทศ 17,842.57 46.69 17,172.65 44.94 669.92
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 11,294.69 29.56 11,390.57 29.81 -95.88

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 26 มี.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 72,455.66 9.84 66,102.46 8.98 6,353.20
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 98,645.79 13.40 100,471.31 13.64 -1,825.52
นักลงทุนต่างประเทศ 325,176.29 44.16 340,710.01 46.27 -15,533.72
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 240,123.15 32.61 229,117.11 31.11 11,006.04

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 26 มี.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 322,704.05 12.13 289,587.52 10.88 33,116.53
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 335,312.74 12.60 333,192.65 12.52 2,120.08
นักลงทุนต่างประเทศ 1,066,118.17 40.06 1,078,340.41 40.52 -12,222.24
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 936,839.65 35.21 959,854.03 36.07 -23,014.37

ายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ที่มา : www.set.or.th
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com