PTT ผนึกพันธมิตรหนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ปี 2562

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  มอบเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ถังบรรจุน้ำ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และดำเนินงานโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เป็นจำนวนเงิน 5,600,000 บาท แก่ พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562 ณ กองบัญชาการกองทัพบก โดย ปตท. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 88.6  ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเขตทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งพี่น้องเกษตรกรที่มักประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในหลายพื้นที่

 

ายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com