ต่างชาติซื้อสุทธิ 2,291.81 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 มี.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 8,165.85 17.57 4,927.68 10.60 3,238.16
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,823.89 12.53 6,384.46 13.73 -560.57
นักลงทุนต่างประเทศ 19,921.41 42.85 17,629.60 37.92 2,291.81
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,574.78 27.05 17,544.18 37.74 -4,969.40

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 22 มี.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 66,247.86 10.17 58,005.34 8.91 8,242.52
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 86,004.03 13.21 87,099.37 13.38 -1,095.35
นักลงทุนต่างประเทศ 286,861.46 44.06 301,422.66 46.29 -14,561.20
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 212,008.46 32.56 204,594.43 31.42 7,414.02

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 22 มี.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 316,496.25 12.29 281,490.40 10.93 35,005.85
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 322,670.97 12.53 319,820.71 12.42 2,850.26
นักลงทุนต่างประเทศ 1,027,803.34 39.90 1,039,053.06 40.34 -11,249.72
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 908,724.95 35.28 935,331.35 36.31 -26,606.39

ายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ที่มา : www.set.or.th
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com