เปิดเส้นทางความสำเร็จ FIRM ภารกิจขับเคลื่อนกองทรัสต์ FTREIT

แม้ว่าทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ FTREIT (หรือชื่อเดิมคือ TREIT) จะก่อตั้งมาเพียง 5 ปี แต่ด้วยการบริหารจัดการที่โดดเด่นของผู้จัดการกองทรัสต์อย่าง “FIRM” ทำให้ FTREIT มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสร้างผลประโยชน์ตอบแทนอย่างสม่ำเสมอและเติบโต ให้แก่ผู้ถือหน่วยได้ตลอดมา

 

ปัจจุบันกองทรัสต์ครองสถานะ “กองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย” ด้วยมูลค่าทรัพย์สินที่สูงประมาณ 36,000 ล้านบาท และมีอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) เฉลี่ยอยู่มากกว่าร้อยละ 80 ตอกย้ำผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทรัสต์และทีมบริหารได้เป็นอย่างดี

ล่าสุดกองทรัสต์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกแบรนด์ระดับโลกอย่าง เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” พร้อมเผยจะไม่หยุดนิ่งในการมองหาโอกาสที่จะเพิ่มศักยภาพและขับเคลื่อน FTREIT ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หากพูดถึงกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จและมีผลงานน่าจับตามอง หนึ่งในนั้นคือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” เพราะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2557 ก็สร้างการเติบโตต่อเนื่องทุกปี แต่อะไร คือ กุญแจแห่งความสำเร็จของ “FTREIT” นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีคำตอบแน่นอน

 5 ปี กับเส้นทางการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ของ FTREIT

บนเส้นทางการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปี ของ FTREIT หรือชื่อเดิมคือ TREIT จากจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งกองทรัสต์ ปี พ.ศ. 2557 กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในโรงงานและคลังสินค้าคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง และได้ทำการควบรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TFUND TLOGIS และ TGROWTH เข้าร่วมกับกองทรัสต์ ส่งผลให้นับตั้งแต่นั้นกองทรัสต์ได้ก้าวสู่การเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยปัจจุบันกองทรัสต์มีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 36,000 ล้านบาท และมีจำนวนทรัพย์สินที่เป็นอาคารโรงงานและคลังสินค้ารวมทั้งสิ้น 547 ยูนิต ซึ่งกระจายตัวอยู่ในแหล่งอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่สำคัญของประเทศ

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมายังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือ การประกาศเปลี่ยนชื่อกองทรัสต์ TREIT เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) และเปลี่ยนชื่อผู้จัดการกองทรัสต์จาก TMAN เป็นบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้   อินดัสเทรียล รีท   แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (FIRM)    เพื่อยกระดับกองทรัสต์สู่สากล และก้าวเป็นสมาชิกแบรนด์ระดับโลกอย่าง

เฟรเซอร์ส   พร็อพเพอร์ตี้” ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่มาเสริมศักยภาพกองทรัสต์ให้แข็งแกร่งขึ้น เพิ่มความน่าเชื่อถือและการยอมรับในระดับสากล รวมถึงสามารถดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้มากขึ้น

 ภารกิจและบทบาทสำคัญของ FIRM

FIRM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์มืออาชีพ ภายใต้การบริหารของบอสใหญ่อย่าง นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในแวดวงพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทางด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์มากว่า 20 ปี จึงมีจุดแข็งด้านประสบการณ์และความเข้าใจทรัพย์สินในพอร์ตเป็นอย่างดี โดยที่ผ่านมา FIRM รับหน้าที่หลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้ประสบความสำเร็จ พร้อมมองหาโอกาสในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม ดูแลและเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ในพอร์ตให้มีประสิทธิภาพสูง บริหารโครงสร้างของเงินทุน ตลอดจนพิจารณามอบผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วย ซึ่งการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพของ FIRM สะท้อนได้จากผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 โดยกวาดรายได้รวมทั้งสิ้น 677 ล้านบาท และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิทั้งสิ้น 422 ล้านบาท

นอกจากนี้ FTREIT ยังมีภาพรวมการเติบโตอย่างก้าวกระโดด มีอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญมีผลประกอบการที่ดีเยี่ยมและสามารถมอบผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยได้อย่างสม่ำเสมอ เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ FTREIT อย่างแท้จริง

 กุญแจสำคัญของการบริหารจัดการ 

 กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน FTREIT  ประกอบด้วย   1. การลงทุนเพื่อขยายพอร์ตให้เติบโต Investment Growth  โดยจะให้ความสำคัญกับการเลือกทรัพย์สินที่เข้าลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าลงทุนในโรงงานและคลังสินค้าคุณภาพสูง มีทำเลตั้งอยู่บนพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้านอุตสาหกรรมและ โลจิสติกส์ของประเทศไทย ทั้งจากในสปอนเซอร์หลักอย่างเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย และจากนอกกลุ่มบริษัทฯ

2.การจัดโครงสร้างเงินทุนให้มีความเหมาะสม Capital Management บริหารจัดการให้อัตราส่วนต่างกู้ยืมต่อทรัพย์สินรวมอยู่ในอัตราที่เหมาะสม ตลอดจนบริหารต้นทุนทางการเงินของกองทรัสต์

3.การบริหารจัดการทรัพย์ภายในพอร์ตที่ชัดเจน Organic Growth ไม่ว่าจะเป็นการบริหารเพื่อเพิ่มอัตราเช่าพื้นที่เฉลี่ยและรักษาอัตราการต่อสัญญาเช่าให้อยู่ในระดับสูง รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของทรัพย์สินให้มีมูลค่าและผลตอบแทนที่สูงขึ้น

 ก้าวต่อไปของ FTREIT หลังร่วมเป็นสมาชิก “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้”

ด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทรัสต์ (FIRM) จึงสามารถขับเคลื่อนให้ FTREIT เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยนับจากนี้ FTREIT จะเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทรัสต์ผ่านความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อนำมาเสริมศักยภาพกองทรัสต์ ขณะเดียวกันจะใช้จุดแข็งของ FIRM มุ่งสร้างการเติบโตให้กองทรัสต์ เดินหน้าบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีอัตราการเช่าที่อยู่ในระดับที่สูง และการลงทุนในโรงงาน และคลังสินค้าคุณภาพสูง  เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมและมอบผลประโยชน์ตอบแทนอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

 

รายงานโดย : ศสนันท์ ทองมั่ง
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com