ต่างชาติขายสุทธิ 2,350.16 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 มี.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,905.69 5.83 3,693.08 7.41 -787.38
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,754.50 9.54 4,439.94 8.90 314.56
นักลงทุนต่างประเทศ 28,441.29 57.04 30,791.45 61.76 -2,350.16
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,758.57 27.59 10,935.59 21.93 2,822.98

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 15 มี.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 41,022.40 9.04 40,574.09 8.95 448.32
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 59,183.88 13.05 59,430.62 13.10 -246.74
นักลงทุนต่างประเทศ 198,708.01 43.81 212,979.17 46.96 -14,271.17
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 154,654.90 34.10 140,585.31 31.00 14,069.59

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 15 มี.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 291,270.79 12.25 264,059.14 11.10 27,211.65
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 295,850.82 12.44 292,151.96 12.28 3,698.86
นักลงทุนต่างประเทศ 939,649.90 39.51 950,609.58 39.97 -10,959.68
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 851,371.40 35.80 871,322.22 36.64 -19,950.82

ายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ที่มา : www.set.or.th
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com