ต่างชาติขายสุทธิ 1,963.42 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 มี.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,521.66 11.83 2,650.37 6.93 1,871.29
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,554.61 11.92 4,277.92 11.19 276.70
นักลงทุนต่างประเทศ 16,659.57 43.59 18,622.99 48.73 -1,963.42
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,483.46 32.66 12,668.03 33.15 -184.57

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 14 มี.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 38,116.71 9.44 36,881.01 9.14 1,235.70
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 54,429.38 13.48 54,990.68 13.62 -561.30
นักลงทุนต่างประเทศ 170,266.72 42.18 182,187.72 45.13 -11,921.00
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 140,896.34 34.90 129,649.73 32.11 11,246.61

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 14 มี.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 288,365.10 12.39 260,366.07 11.18 27,999.03
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 291,096.32 12.50 287,712.02 12.36 3,384.30
นักลงทุนต่างประเทศ 911,208.60 39.14 919,818.13 39.51 -8,609.52
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 837,612.83 35.98 860,386.64 36.95 -22,773.80

ายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ที่มา : www.set.or.th
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com