“ตลท.”เดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ตลาดหลักทรัพย์ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนสร้างแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนเป็นดิจิทัลครบวงจร สร้างประสบการณ์การลงทุนใหม่ เผยความคืบหน้าการพัฒนาต้นแบแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วเสร็จในปีนี้ พร้อมให้บริการปี 2563

นายภากร  ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยถึงแผนกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะ 3 ปี (2562-2564) มุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน สร้างตลาดทุนยุคดิจิทัลที่ครบวงจรควบคู่กับโอกาสการลงทุนใหม่ และยกระดับประสบการณ์การลงทุนที่สะดวกและรวดเร็ว ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการเป็นตลาดทุนเพื่อทุกคน “SET… Make it ‘Work’ for Everyone

ในปี 2562 ตลาดทุนไทยจะเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมใน 2 มิติ โดยในด้านแรก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการลงทุนในโลกปัจจุบันให้เป็นดิจิทัลทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การเปิดบัญชีที่ไม่ต้องใช้กระดาษตลอดกระบวนการภายในปีนี้ ด้วยการพิสูจน์ตัวตน การชำระเงินค่าอากรสแตมป์สำหรับสัญญามอบอำนาจแต่งตั้งนายหน้า และการอนุญาตการหักเงินบัญชีธนาคารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด นอกจากนี้ FundConnext ซึ่งเชื่อมโยงการจัดจำหน่ายกองทุนในประเทศแล้วกว่า 19 บลจ. และจะเชื่อมต่อยังไป Clearstream  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดหน่ายกองทุนระดับโลกของตลาดหลักทรัพย์เยอรมนี เปิดประตูเชื่อมโยงการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับอีกกว่า 56 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้จำหน่ายกองทุนในประเทศไทยสามารถลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ และเป็นช่องทางให้ผู้ลงทุนในต่างประเทศเข้าถึงกองทุนรวมของไทยได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับระบบการชำระเงินตลาดทุน ซึ่งเริ่มใช้ในปีที่แล้วจะรองรับการชำระเงินการซื้อขายหลักทรัพย์แบบข้ามธนาคาร ส่งผลให้สถาบันตัวกลางทำงานได้สะดวกและบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้จะพร้อมให้บริการภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้

ในด้านที่สอง การสร้างโอกาสธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพื่อสร้างตลาดทุนแห่งอนาคตด้วยทรัพย์สินดิจิทัล ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ในตลาดทุนและเปลี่ยนโฉมโลกการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมั่นว่าอนาคตของตลาดทุนไทยจะเกิดขึ้นได้จากความคิดสร้างสรรค์ที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันค้นหาและออกแบบขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเริ่มกระบวนการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในวันที่ 27 มีนาคมนี้ในงาน “ร่วมสร้างตลาดทุนดิจิทัลแห่งอนาคต”  เชิญผู้สนใจไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการลงทุน ผู้ระดมทุน custodian และฟินเทค ร่วมรับฟังแนวคิดและแลกเปลี่ยนมุมมองในการพัฒนาตลาดทุนแห่งอนาคตที่ครบมิติ

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับผู้ประกอบการไทยในการพัฒนารูปแบบธุรกิจจากสินทรัพย์ดิจิทัลจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และสร้างจุดเปลี่ยนให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดให้กับตลาดทุนไทย โดยคาดว่าจะพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบและมีความชัดเจนภายในปีนี้ เพื่อให้พร้อมให้บริการในปี 2563 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างตลาดทุนอนาคตที่ทุกคนเชื่อมั่น เชื่อมือ เชื่อถือ และเชื่อใจ” นายภากรกล่าว

 

รายงานโดย : ศสนันท์ ทองมั่ง
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com