ผลการดำเนินงาน บจ. mai ปี 61 เติบโตทั้งยอดขาย-กำไรสุทธิ

บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รายงานผลการดำเนินงานปี 2561 มียอดขายรวม 174,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.64% จากปีก่อน กำไรสุทธิรวม 5,131 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.09% ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมียอดขายเติบโต โดย 4 กลุ่มอุตสาหกรรมมีกำไรสุทธิเติบโตด้วย ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ตามลำดับ

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ใน maiจำนวน 149 บริษัท คิดเป็น 93% จากทั้งหมด 161 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC บริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวดและบริษัทที่นำส่งงบไม่ทันตามกำหนด) นำส่งผลการดำเนินงานงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมียอดขายรวม 174,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.64% จากปีก่อนหน้าต้นทุนรวม 136,947 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.07% ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 22.43% มาอยู่ที่ 21.46%

อย่างไรก็ดี บจ.ยังคงมีความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงาน(Operating Profit) 7,043 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.22% และมีกำไรสุทธิรวม 5,131ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.09% จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้พบบจ.ที่รายงานผลกำไรสุทธิจำนวน 110 บริษัท คิดเป็น 74% ของบริษัทที่นำส่งผลการดำเนินงานทั้งหมด

“ผลการดำเนินงานปี 2561 ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมีการเติบโตของยอดขายแต่ปัจจัยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของหลายบริษัท โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามบจ.ยังคงมีกำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นโดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตของกำไรสุทธิ ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ตามลำดับ เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงิน บจ.maiมีสินทรัพย์รวม 271,524 ล้านบาท เพิ่มขึ้น11.25% จากสิ้นปี 2560 ขณะที่โครงสร้างเงินทุนรวมยังแข็งแรง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่1.07เท่าเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่แล้วที่1.01 เท่า” นายประพันธ์กล่าว

ปัจจุบันมี บจ. ใน mai 161 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 8มีนาคม2562) ดัชนี maiปิดที่ระดับ 371.20จุดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (market capitalization) อยู่ที่ 253,267ล้านบาทมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 800ล้านบาทต่อวัน

 

ายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com