จับตา BJCHI-LH

BJCHI 

Resistance 2.20-2.30
Support 2.10

แนะนำซื้อเก็งกำไร ราคา Sideway up จากโซน Bottom เตรียมทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200 วัน ปริมาณการซื้อขายสะสมปรับตัวเพิ่มขึ้น เบื้องต้นหากรักษาระดับเหนือแนวรับที่ 2.10 บาท ได้แนะนำให้ Follow Buy วางแนวต้านไว้ที่ 2.20-2.30 บาท และตั้งจุด Stop Loss ไว้ด้วยที่ 2.06 บาท

ลักษณะธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับจ้างผลิต และการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบและขนาดที่ลูกค้ากำหนด โดยบริษัทสามารถผลิตสินค้าและบริการรองรับการใช้งานของลูกค้าได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น พลังงาน โรงกลั่นน้ำมัน โรงฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี และเหมืองแร่ เป็นต้น โดยแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์ได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication), งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization), งานติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) และงานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete)

LH 

Resistance 10.80-11.00
Support 10.50

แนะนำซื้อเก็งกำไร ราคา Sideway up พร้อมกับสัญญาณ MACD ที่เป็นบวกต่อเนื่อง เบื้องต้นวางกรอบการเก็งกำไรที่แนวต้าน 10.80-11.00 บาท แนะนำ Follow Buy ส่วนแนวรับ 10.50 บาท และวางจุด Stop Loss ไว้ที่ 10.20 บาท

ลักษณะธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม โครงการส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และตามจังหวัดใหญ่ ๆ เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น ภูเก็ต เป็นต้น