ผ่าความจริง ‘ANAN – FSMART’

สัมภาษณ์พิเศษจากงานครบรอบ16ปี
หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น : ทันหุ้น Connect

คุณคมสัน อัตถพลพิทักษ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN

คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART

สัมภาษณ์โดย พัทธ์ธีรา ศรีพีรพงศ์
รองบรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น