ผ่าเกมหุ้นเล็กพริกขี้หนู

สัมภาษณ์พิเศษจากงานครบรอบ16ปี
หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น : ทันหุ้น Connect

คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO

คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER

คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TVD

คุณยิว ฮอค โคว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB

สัมภาษณ์โดย พัทธ์ธีรา ศรีพีรพงศ์
รองบรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น