งัดไม้เด็ดพิชิตหุ้นปี(ไม่)หมู สไตล์”เสี่ยป๋อง” วัชระ แก้วสว่าง

สัมภาษณ์พิเศษจากงานครบรอบ16ปีหนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น : ทันหุ้น Connect

คุณวัชระ แก้วสว่าง หรือ เสี่ยป๋อง นักลงทุน

สัมภาษณ์โดย พัทธ์ธีรา ศรีพีรพงศ์ รองบรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น