ต่างชาติซื้อสุทธิ 7,989.68 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ก.พ. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,690.31 9.74 5,267.47 9.02 422.84
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,188.79 10.59 6,078.17 10.41 110.62
นักลงทุนต่างประเทศ 32,226.03 55.17 24,236.35 41.49 7,989.68
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,309.13 24.50 22,832.28 39.09 -8,523.14

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 20 ก.พ. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 75,488.44 13.50 61,891.29 11.07 13,597.15
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 70,309.52 12.57 67,276.35 12.03 3,033.17
นักลงทุนต่างประเทศ 200,953.41 35.94 201,946.28 36.11 -992.87
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 212,438.63 37.99 228,076.08 40.79 -15,637.46

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 20 ก.พ. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 217,645.83 13.49 194,017.24 12.03 23,628.59
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 195,210.05 12.10 193,480.92 12.00 1,729.13
นักลงทุนต่างประเทศ 618,566.14 38.35 612,837.36 38.00 5,728.77
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 581,509.92 36.05 612,596.41 37.98 -31,086.49

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ที่มา : www.set.or.th
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com