ต่างชาติขายสุทธิ 2,993.19 ลบ.

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 ก.พ. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,457.52 11.10 6,943.92 14.13 -1,486.40
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,184.17 12.58 5,910.87 12.02 273.30
นักลงทุนต่างประเทศ 16,860.05 34.30 19,853.23 40.39 -2,993.19
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 20,657.19 42.02 16,450.90 33.46 4,206.29

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 15 ก.พ. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 65,794.11 14.11 52,318.13 11.22 13,475.99
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 59,359.12 12.73 57,045.20 12.23 2,313.92
นักลงทุนต่างประเทศ 156,696.85 33.59 165,016.96 35.38 -8,320.11
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 184,607.24 39.58 192,077.05 41.18 -7,469.81

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 207,951.50 13.68 184,444.07 12.13 23,507.43
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 184,259.65 12.12 183,249.77 12.05 1,009.88
นักลงทุนต่างประเทศ 574,309.58 37.78 575,908.04 37.88 -1,598.47
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 553,678.53 36.42 576,597.37 37.93 -22,918.84

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ที่มา : www.set.or.th
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com