ต่างชาติขายสุทธิ 804.79 ลบ.

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 ก.พ. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,715.73 10.65 2,470.65 7.08 1,245.07
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,395.85 12.60 4,904.19 14.06 -508.34
นักลงทุนต่างประเทศ 13,648.82 39.12 14,453.62 41.43 -804.79
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,125.99 37.62 13,057.94 37.43 68.05

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 12 ก.พ. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 47,089.38 14.44 38,528.30 11.81 8,561.07
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 41,312.24 12.67 40,321.09 12.36 991.16
นักลงทุนต่างประเทศ 109,848.14 33.68 111,356.02 34.15 -1,507.88
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 127,863.05 39.21 135,907.40 41.67 -8,044.35

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 12 ก.พ. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 189,246.76 13.71 170,654.25 12.37 18,592.51
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 166,212.77 12.05 166,525.66 12.07 -312.88
นักลงทุนต่างประเทศ 527,460.87 38.23 522,247.10 37.85 5,213.76
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 496,934.34 36.01 520,427.73 37.72 -23,493.39

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ที่มา : www.set.or.th
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com