BPP คาดกำไรสุทธิ Q4/61 เติบโตแกร่ง พื้นฐาน 27 บาท

คาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส 4/61 จะเติบโตขึ้น YoYเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าความพร้อมจ่ายเพิ่มขึ้น เพราะมีจำนวนวันปิดซ่อมบำรุงน้อยกว่าในไตรมาส 4/60และไม่มีการบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของโรงไฟฟ้า BLCP และหงสาอย่างที่ถูกบันทึกในไตรมาส 4/60 อย่างไรก็ตามคาดว่ากำไรจะลดลง QoQมาเป็นจุดต่ำที่สุดของปีเนื่องจากมีกำหนดการปิดซ่อมบารุงโรงไฟฟ้า IPP ปรับประมาณการกำไรหลักปี 2561 ของเราเพิ่มขึ้น 6% มาอยู่ที่ 4.8พันล้านบาท เติบโต 13%YoYเพื่อให้สอดคล้องกับผลประกอบการในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2561 และปรับเพิ่มประมาณการกำไรหลักไตรมาส 4/61 ของเรา ปรับขึ้น 6% มาอยู่ที่ 579 ล้านบาท เติบโต 27%YoYแต่ลดลง 42%QoQอย่างไรก็ตามเรายังคงคาดการณ์กำไรหลักปี 2562-2563 ไว้ดังเดิมที่ 5.0 พันล้านบาทและ 5.7 พันล้านบาท ตามลำดับ

เนื่องจากปัจจุบัน PER ปี 2562 คือ 13.7 เท่า มีอัพไซด์ต่อราคาเป้าหมาย ที่ราคาเป้าหมายใหม่ ที่ 27 บาท