ต่างชาติขายสุทธิ 1,590.41 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 ก.พ. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,155.04 7.76 5,421.60 13.33 -2,266.56
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,941.16 14.61 5,052.52 12.42 888.64
นักลงทุนต่างประเทศ 14,661.27 36.05 16,251.68 39.96 -1,590.41
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,913.33 41.59 13,945.01 34.29 2,968.33

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 11 ก.พ. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 43,373.65 14.89 36,057.65 12.38 7,316.00
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 36,916.39 12.68 35,416.90 12.16 1,499.49
นักลงทุนต่างประเทศ 96,199.32 33.03 96,902.40 33.27 -703.08
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 114,737.06 39.40 122,849.47 42.18 -8,112.41

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 11 ก.พ. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 185,531.03 13.79 168,183.60 12.50 17,347.44
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 161,816.92 12.03 161,621.47 12.02 195.45
นักลงทุนต่างประเทศ 513,812.04 38.20 507,793.49 37.76 6,018.56
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 483,808.35 35.97 507,369.79 37.72 -23,561.44

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ที่มา : www.set.or.th
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com