เอ็มเอสไอจี ประกันภัย ลั่นฆ้องบุกประกันเดินทาง

“เอ็มเอสไอจี ประกันภัย” ส่งประกันภัยการเดินทาง “Travel Easy Overseas Student” ที่ให้วงเงินคุ้มครองสูงสุด 5.5 ล้านบาท ทั้งเจ็บป่วย-อุบัติเหตุ และค่าชดเชยการสูญเสียค่าเล่าเรียน พร้อมความคุ้มครองระหว่างเรียนต่อเนื่องสูงสุด 2 ปี

 นายสุรชัย รัถยาวิศิษฏ์ ผู้จัดการใหญ่ สายงานรับประกันภัย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แบบประกัน “Travel Easy Overseas Student” มีให้เลือกความคุ้มครอง 3 แผน วงเงินคุ้มครองสูงสุด 5.5 ล้านบาท ในแผน Student 1 วงเงินคุ้มครอง 2.5 ล้านบาท ในแผน Student 2 และสุดท้าย Student 3 วงเงินคุ้มครอง 2 ล้านบาท

เนื่องจากเป็นแบบประกันการเดินทางจึงมีบริการช่วยเหลือด้านการเดินทาง (Travel Assistance) เช่นกระเป๋าเดินทางสูญหาย หนังสือเดินทางสูญหาย ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต เป็นต้น พร้อมบริการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ (Medical Assistance) ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์ รวมถึง ข้อมูลสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานทั่วโลก

 

เริ่มรับประกันตั้งแต่อายุ 13- 50 ปี ให้ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน การล่าช้าของเที่ยวบิน และความรับผิดต่อบุคคลภายบนอก

นาวสาวกรวิภา ผลากรกุล ผู้อำนวยการ สายงานรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุ และสุขภาพ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย บอกว่า แผนประกันภัยการเดินทาง Travel Easy Overseas Student ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วย และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างการศึกษาต่อในต่างประเทศ รับประกันตั้งแต่อายุ 13-50ปี

“จากการศึกษาข้อมูล เราพบว่าบางครั้งนักเรียนในต่างประเทศอาจไม่ได้ประสบแค่เรื่องอุบัติเหตุ แต่อาจมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นกะทันหัน ดังนั้นแผนความคุ้มครองจึงครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน เช่นค่าลงทะเบียน ค่าหน่วยกิต เป็นต้น”

นาวสาวกรวิภา กล่าวว่า ที่จริงแล้ว สถาบันการศึกษาในต่างประเทศจะแนะนำให้ทำประกันสุขภาพไว้ แต่ส่วนใหญ่ที่เจอ จะต้องมีการจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกก่อนราว 1,000-2,000 ดอลลาร์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันต้องเข้ารักษาพยาบาล แต่ในส่วนของ เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย ไม่ยุ่งยากเพราะผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก แต่ก็ได้ความคุ้มครองจากการเจ็บป่วยด้วยเช่นกัน

 

 

“นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากในต่างประเทศมักมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ รวมถึงความคุ้มครองการเคลื่อนย้ายกลับประเทศด้วยซึ่งทางเรา ทำแผนไว้ให้เลือกทั้งหมด 3 แบบ ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตลูกค้ามีความต้องการที่มากขึ้น ก็จะมีการเพิ่มแผนความคุ้มครองใหม่ๆเข้าไป โดยปัจจุบันวงเงินคุ้มครองสูงสุดที่ 5.5 ล้านบาท”

ซึ่งในต่างประเทศค่ารักษาพยาบาลแพงมาก จากข้อมูลการเคลมสินไหมที่เกิดขึ้นกับ เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย ผู้เอาประกันเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกาจากการปวดท้อง นอน 2 คืน ไม่มีการผ่าตัด ค่ารักษาประมาณ 1.2 ล้านบาท อีกกรณีเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุรถยนต์ แขนหัก ขาหัก นอน โรงพยาบาล 1 อาทิตย์ ค่ารักษาพยาบาล 4 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากเกิดเหตุไม่คาดคิดแล้วต้องรักษาตัวที่ต่างประเทศค่าใช้จ่ายนั้นสูงมาก ดังนั้นจะต้องวางแผนการเงินก่อนไปศึกษาต่อให้ดีด้วยเช่นกัน

 

รายงาน : อรุณ พงษ์พิชิต
ติดอาวุธปัญญา…กดติดตาม (subscribe)
https://line.me/R/ti/p/%40kro3673w