SISB กองทุนแห่เข้าพบ นักเรียนเพิ่มแตะ 2.4 พัน

ทันหุ้น—SISB เผยม.ค. ที่ผ่านมามีนักเรียนเพิ่ม แตะ 2.4 พันคน หนุนเป้า 3-5 ปีเพิ่มเป็น 4พันคน ปักธงรายได้ปีนี้โต 15-20% เล็งขยายตลาดไป CLMV มั่นใจมาตราการศึกษาได้คุณภาพ ระบุ กองทุนในประเทศเข้าพบทำความเข้าใจธุรกิจต่อเนื่องทุกวัน โบรกมองธุรกิจแข็งแกร่ง กำไร3 ปีโตต่อเนื่อง ประเมินราคาเหมาะสม 8.84 บาท

นาย ยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB เปิดเผยว่าสำหรับธุรกิจของบริษัทขณะนี้ยังเดินหน้าตามแผนงานที่วางไว้ โดยเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีจำนวนนักเรียนเข้าเรียนเพิ่มกว่า 60 คนทำให้ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นกว่า 2.4 พันคน ซึ่งเป็นไปตามแผนจะเพิ่มจำนวนนักเรียนทั้งหมดภายในกลุ่มให้มากกว่า 4,000 คนหรือราวปีละ 250 คน ภายใน 3-5 ปี โดยทางโรงเรียนการจะเดินหน้าในการพัฒนาเพื่อยกระดับการเป็นผู้ให้บริการการศึกษาที่มีมาตรฐานระดับสากล เพิ่มศักยภาพของนักเรียนให้ทัดเทียมระดับอินเตอร์

*นักเรียนเพิ่มต่อเนื่อง

ขณะที่ทั้งปี 2562 คาดว่ารายได้จะเติบโต 15-20%  โดยจะมีการปรับขึ้นอัตราค่าเล่าเรียนในระดับที่เหมาะสม แต่ในอัตราที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับโรงเรียนนานาชาติอื่น อีกทั้งยังอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและทันสมัย การจัดการศึกษาแบบองค์รวม และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงเรียน นอกจากนี้ในอนาคตบริษัทอาจจะขยายไปยังกลุ่มประเทศ CLMV และมีโอกาสย้ายไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET)

“ธุรกิจของบริษัทขณะนี้เดินไปตามแผน ส่วนงบปี 2561 จะประชุมบอร์ดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ส่วนปีนี้เองการเติบโตก็ยังโตต่อเนื่อง เดือนมกราคมที่ผ่านมาก็มีนักเรียนเข้าเรียนเพิ่มขึ้น เพราะมาตรฐานที่ดี คุณภาพของโรงเรียนและการเข้าตลาดหุ้นมาก็ทำให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วย ผู้ปกครองก็มีมาติดต่อสอบถามกันมากขึ้น”นาย ยิว ฮอค โคว กล่าว

*กองทุนให้ความสนใจ

ขณะเดียวกันปัจจุบันราคาหุ้นมีการฟื้นตัวขึ้นจากความเชื่อมั่น อีกทั้งยังมีนักลงทุนสถาบันในประเทศเข้ามาสอบถามข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจมากขึ้น ส่วนการที่นายจุติ ไกรฤกษ์ ขอขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองกลาง ไปเป็นภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คงต้องรอติดตามความเคลื่อนไหว แต่ทางบริษัทก็ยื่นยันเช่นเดิมในการทำทุกอย่างตามกฎเกณฑ์ทั้ง ก.ล.ต.และ ตลท. ตั้งแต่แรก ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ส่วนเงินระดมทุน 1,299.06 ล้านบาทที่ได้ก็เดินหน้าตามแผนคือนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ที่มีอยู่กว่า 600 ล้านบาท จะทำให้ปลอดภาระหนี้ จากปัจจุบันที่มีอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 2.97 เท่า และจะลดภาระดอกเบี้ยจ่ายกว่า 30 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการทำอัตรากำไรของบริษัท

ด้านบริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุถึง SISB ว่า เชื่อมั่นต่อปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยคาดการณ์ระดับการเติบโตของกำไรสุทธิ 3 ปีข้างหน้า 51% ต่อปี และอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงราว 40% ในปี 2019 ธุรกิจของ SISB อยู่ใน Growth stage เนื่องจากลักษณะของธุรกิจที่มีต้นทุนส่วนใหญ่เป็นคงที่และการลงทุนครั้งใหญ่ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป ทำให้ทุกๆการเพิ่มขึ้นของรายได้ ส่งผลดีต่อกำไรที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่า ประเด็นด้านกฏหมาย ทางบริษัทและที่ปรึกษาการเงินยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามกรอบทางกฏหมายทุกประการ ซึ่งได้ทำการศึกษาก่อนนำเข้าจดทะเบียนในตลาดฯมากว่า 7 ปี อีกทั้ง กลต. ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่อนุญาตให้ SISB เข้าซื้อขายได้หลังจากได้เข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง SISB มีคุณสมบัติตามกำหนด ราคาล่าสุดลงมาซื้อขายที่ระดับ 2019 PER 23.4 เท่า และ PEG เพียง 0.46 เท่า คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเหมาะสมปี 2562 ที่ 8.84 บาท (FSS เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจำหน่ายหุ้น IPO ของ SISB)