World Finance Awards 2018

Mr. Paul Richardson ผู้แทนจากนิตยสาร World Finance มอบรางวัล Best Life Insurance Company 2018, Thailand จัดโดยนิตยสาร World Finance ประเทศอังกฤษ ให้แก่นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งไทยประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ณ London Stock Exchange ประเทศอังกฤษ