“เจาะหุ้นเด่นรับเลือกตั้ง” และ “วิพากษ์หุ้นโรงพยาบาล”

สัมมนาทันหุ้น ช่วงที่2

"เจาะหุ้นเด่นรับเลือกตั้ง" และ "วิพากษ์หุ้นโรงพยาบาล"

พบกับ คุณณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ จากหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย)

คุณมงคล พ่วงเภตรา จากหลักทรัพย์เคทีบี(ประเทศไทย)

คุณสิทธิพร เจนในเมือง จากหลักทรัพย์ยูโอบีเคย์เฮียน(ประเทศไทย)

ดำเนินการสัมมนาโดย คุณเผดิมภพ สงเคราะห์ จากหลักทรัพย์กสิกรไทย

สัมมนารวมพลคนทันหุ้น

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ อาคารไทยซัมมิท