“ผ่าความจริงบริษัทจดทะเบียน”

สัมมนารวมพลคนทันหุ้น ช่วงที่1

ตอน "ผ่าความจริงบริษัทจดทะเบียน"

พบกับ คุณโศภชา ดำรงปิยุวุฒิ์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)

และ คุณปิยะ เตชากูล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี30 จำกัด(มหาชน)

ดำเนินการสัมมนาโดย คุณเผดิมภพ สงเคราะห์ จากหลักทรัพย์กสิกรไทย

สัมมนารวมพลคนทันหุ้น

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ อาคารไทยซัมมิท