CAZดีเดย์เทรด22ม.ค.นี้

ทันหุ้น – CAZ มั่นใจพื้นฐานแข็งแกร่ง เตรียมเข้าเทรด 22 มกราคม 2562 ระดมเงินเพื่อรองรับแผนลงทุนในเครื่องจักรเฉพาะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการรับงาน

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมสายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุนบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของ CAZ กล่าวว่าCAZเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของCAZ แก่ถือหุ้นเดิมของ TAKUNI(Pre-emptive right)จองซื้อเมื่อวันที่8-10มกราคม 2562 และประชาชนทั่วไปจองซื้อในวันที่ 11-15มกราคม 2562 ซึ่งการเปิดรับจองหุ้นทั้ง2ช่วงได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และเชื่อมั่นว่า CAZ เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งการระดมทุนในครั้งนี้จะทำให้ CAZ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอรองรับ Backlog ที่มีอยู่ในในมือปัจจุบัน และเพิ่มเติมในอนาคต มั่นใจให้เป็นหุ้นน้องใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้นอยู่ที่ราคาหุ้นละ3.90บาทซึ่งคาดว่าจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)ในวันที่ 22 มกราคม2562

พื้นฐานแข็งแกร่ง

นายซุง ซิก ฮอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอแซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หรือ CAZ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ที่นักลงทุนได้ให้ความสนใจในการจองซื้อหุ้นครั้งนี้

สำหรับ CAZ เป็นผู้ประกอบธุรกิจของบริษัทมีให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการบริหารจัดการงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกขั้นตอน โดยช่องทางการรับงานมีทั้งการให้บริการตรงจากบริษัทเจ้าของโครงการ (Project Owner) และจากบริษัทผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) โดยการให้บริการส่วนใหญ่เป็นงานที่มีความซับซ้อน และมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เข้มงวด

ทำให้ต้องอาศัยความชำนาญลักษณะงานและการบริการแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ 1.บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร 2.บริการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้างและระบบ 3.บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและอาคาร และ 4.บริการผลิต ประกอบ และบริการอื่น

นางปิยะภา จงเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ CAZ กล่าวว่า CAZมีวัตถุประสงค์การระดมทุน เพื่อเพิ่มความสามารถของการรับงานในอนาคต โดยการใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนาคาร และลงทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจและการพัฒนาด้านไอที และการระดมทุนครั้งนี้ยังช่วยให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน(D/E)ของบริษัทลดลง ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มช่องทางในการจัดหาเงินทุนมากขึ้นในอนาคตและส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท