ยุติบทบาทซีอีโอ CIMBT กิตติพันธ์ลั่นสู้คดีกรุงไทย

ทันหุ้น- “กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ” ลั่นขอพักบทบาท CEO ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยชั่วคราวจนถึงมีนาคม เพื่อใช้เวลาแก้ต่างกรณีถูกธนาคารกรุงไทยกล่าวหาปล่อยกู้ EARTH ชี้การกล่าวหามีข้อพิรุธ พร้อมเรียกร้องแบงก์ชาติเป็นตัวกลางตรวจสอบ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT แจ้งว่า คณะกรรมการธนาคารได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม อนุมัติการขอลาพักเป็นการชั่วคราวจากการทำหน้าที่ในบทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร

สืบเนื่องจากการที่นายกิตติพันธ์ ได้ถูกกล่าวหาตามที่ปรากฏในข่าว จึงได้ยื่นขอลาพักเป็นการชั่วคราวจากการทำหน้าที่ในบทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงตำแหน่งในคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆของธนาคารจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการตามกระบวนการต่างๆในการปกป้องชื่อเสียงและมาตรฐานทางวิชาชีพของการเป็นนายธนาคารตลอดจนเป็นการรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของธนาคาร

สำหรับ การขอลาพักเป็นการชั่วคราวของนายกิตติพันธ์ จะเริ่มมีผลภายหลังจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยได้มีการเสนอชื่อต่อหน่วยงานกำกับดูแล ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะได้มีการประกาศให้ทราบต่อไป

ด้านนายกิตติพันธ์ เปิดเผยกับ ทีมงามทันหุ้น ว่า การขอพักงานครั้งนี้เนื่องจากต้องการที่จะปกป้องชื่อเสียงของตัวเองจากกรณีที่โดย ธนาคารกรุงไทย กล่าวหากรณีปล่อยกู้สินเชื่อให้ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH วงเงิน 4.5 พันล้านบาท เมื่อปี  2558 ที่เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ซึ่งรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมและถูกกลั่นแกล้ง เนื่องจาก ไม่ได้มีข้อกล่าวหาที่ลงรายละเอียดชัดเจน เป็นการเร่งรัดการตรวจสอบที่รวดเร็ว และมีการให้เข้าชี้แจงเพียง 1 ครั้ง เท่านั้น และยังพบข้อพิรุษอีกมาก อาทิกรณีที่ตนเองไม่ได้มีอำนาจในการอนุมัติแต่ถูกกล่าวหา

จึงจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อปกป้องชื่อเสียงตัวเอง โดยเฉพาะต้องการให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมตรวจสอบเพื่อความเป็นธรรม จึงเกรงว่าจะทำหน้าที่ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร ไม่ได้สมบูรณ์ จึงขอยุติบทบาทเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น โดยมีกำหนดถึงเดือนมีนาคม ส่วนผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการแทนชั่วคราวนั้นจะมีการแจ้งต่อไป

“ผมได้คุยกับทางซีไอเอ็มบีแล้ว เรารู้สึกว่าเราต้องใช้เวลาในการชี้แจงกรณีถูกกล่าวหามาก จึงไม่อยากให้กระทบกับการดำเนินงานของซีไอเอ็มบี ไม่ได้มีการบีบ เป็นการพักเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเพื่อที่จะปกป้องชื่อเสียงตัวเอง และหลังจากเดือนมีนาคมก็ยังกลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิม ส่วน CEO ที่จะเข้ามาแทนก็เป็นการเข้ามาแทนชั่วคราวเท่านั้น”