แนะกองทุนอสังหา-ทรัสต์ ทางเลือกตลาดหุ้นผัวผวน

ทันหุ้น-โบกรแนะลงทุนกองทุนอสังหาฯ โครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และเป็นทางเลือกในช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวน

บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) แนะนำการลงทุนในกองทุนรวมช่วงที่ตลาดหุ้นยังคงผันผวน โดยมองกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือถึงกองทรัสต์ที่มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดได้สม่ำเสมอ ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์ หรือ TFFIF,กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯไพร์มออฟฟิศ หรือ POPF,กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ หรือ QHPF

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท หรือBTSGIF,กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท หรือ CPNCGและกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท CPTGF

โดย TFFIF เข้าลงทุนในทรัพย์สิน ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทางรวม 83.2 กิโลเมตร ซึ่งบริหารงานโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นระยะเวลา 30 ปี ได้รับสิทธิในรายได้ 45% ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของ ซึ่งในหนังสือชี้ชวนประมาณการเงินที่สามารถปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับปี 2561/2562 อยู่ที่ราว 0.475 บาทต่อหน่วยมีความเสี่ยงกองทุนอยู่ในระดับ 7 จากความเสี่ยงทั้งหมด 8 ระดับ

นอกจากนนี้ ยังแนะนำ กองทุน POPF มีอัตราเงินปันผลในอดีตที่ 7.61% ระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ 6 จากความเสี่ยงทั้งหมด 8 ระดับ กองทุน QHPF อัตราเงินปันผลในอดีตที่ 6.46% ความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ 6 จากความเสี่ยงทั้งหมด 8 ระดับ

กองทุน BTSGIF อัตราเงินปันผลในอดีตที่ 6.76% ความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ 7 จากความเสี่ยงทั้งหมด 8 ระดับ,กองทุน CPNCG อัตราเงินปันผลในอดีตที่ 6.27% ความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ 7 จากความเสี่ยงทั้งหมด 8 ระดับ กองทุน CPTGF อัตราเงินปันผลในอดีตที่ 6.03% ความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ 6 จากความเสี่ยงทั้งหมด 8 ระดับ

ทั้งนี้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน, ทรัสต์ หรือ REIT รวมถึงกองทุนรวมอสังหา ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสม่ำเสมอในระดับที่ชนะเงินเฟ้อ 5-7% เป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวน