ต่างชาติซื้อสุทธิ 956.03 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 ม.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 7,004.80 15.51 6,487.86 14.36 516.94
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,753.30 12.74 5,839.24 12.93 -85.94
นักลงทุนต่างประเทศ 17,661.95 39.10 16,705.92 36.98 956.03
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,752.71 32.66 16,139.74 35.73 -1,387.03

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 11 ม.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 53,889.48 15.45 45,601.04 13.07 8,288.44
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 42,742.22 12.25 43,867.26 12.58 -1,125.04
นักลงทุนต่างประเทศ 129,137.01 37.02 134,796.39 38.64 -5,659.37
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 123,040.26 35.27 124,544.28 35.71 -1,504.02

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 11 ม.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 53,889.48 15.45 45,601.04 13.07 8,288.44
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 42,742.22 12.25 43,867.26 12.58 -1,125.04
นักลงทุนต่างประเทศ 129,137.01 37.02 134,796.39 38.64 -5,659.37
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 123,040.26 35.27 124,544.28 35.71 -1,504.02

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ที่มา : www.set.or.th
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com