จับตา RATCH-SVI

RATCH 

Resistance 52.50-54.00
Support 51.75

แนะนำซื้อเก็งกำไร ราคา Breakout เส้นค่าเฉลี่ย EMA 200 วัน หนุนด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และสัญญาณ MACD ที่เป็นบวก จึงแนะนำให้ Follow Buy ตั้งเป้าหมายเก็งกำไรที่แนวต้าน 52.50-54.00 บาท ตามลำดับ ส่วนแนวรับวางไว้ที่ 51.75 บาท และตั้งจุด Stop Loss ไว้ด้วยที่ 51.25 บาท

ลักษณะธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทหลัก บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆ โครงการพลังงานทดแทน ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานด้านอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร

SVI 

Resistance 5.40-5.60
Support 5.15

แนะนำซื้อเก็งกำไร แท่งเทียนกระชากตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 75 วัน พร้อมกับสัญญาณ MACD ที่กำลังพลิกตัวขึ้น เบื้องต้นเราให้ดูแนวรับที่ 5.15 บาทเป็นเกณฑ์ หากราคารักษาระดับเหนือบริเวณดังกล่าวแนะนำ Follow Buy วางแนวต้านที่ 5.40-5.60 บาท และ Stop Loss ที่ 5.00 บาท

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Electronics Manufacturing Service EMS) ให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer: OEM) และลูกค้าที่เป็นผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design House)