MACOเล็งพิ่มทุน ขายROราคา1.60บ. ลุยขยายธุรกิจอัพฐาน

ทันหุ้น –MACO เตรียมชงผู้ถือหุ้น อนุมัติเพิ่มทุน 412.67 ล้านหุ้น ขาย RO ในสัดส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 1.60 บาท ระหว่างวันที่ 11-15 มี.นาคม 2562 หวังระดมทุนราว 660.27 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ขยายการลงทุน

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO เปิดเยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่จะจัดให้มีขึ้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 591.49 ล้านบาท จากเดิมที่ 550.22 ล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 412.67 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในสัดส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 1.60 บาท ระหว่างวันที่ 11-15 มี.นาคม 2562

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะระดมทุนใหม่ครั้งนี้ได้ราว 660.27 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ขยายการลงทุน โดยแบ่งเป็น วงเงินจำนวน 390 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงสื่อโฆษณา Street Furniture บริเวณตอม่อรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) แล้วเมื่อเดือนพ.ย.61 รวมถึงเพื่อใช้ในการชำระหนี้อันเนื่องมาจากการลงทุนดังกล่าว โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนภายในเดือนเมษายน 2562

*ลงทุนขยายฐานอัพแกร่ง

โดยวงเงินจำนวน 50 ล้านบาท จะใช้เพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมทุนกับกลุ่ม Belino Investments ในประเทศอินโดนีเซีย ผ่านบริษัท VGI MACO (SINGAPORE) หรือ VGI MACO โดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนดังกล่าวในสัดส่วน 40% ซึ่งบริษัทได้เข้าทำสัญญาร่วมทุนกับกลุ่ม Belino Investments เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนดังกล่าวภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

และวงเงินจำนวน 220 ล้านบาท จะใช้เพื่อการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในการเติบโตสู่ภูมิภาคอาเซียนของบริษัท และเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุน สำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตได้อย่างคล่องตัว หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท หรือเพื่อใช้ชำระหนี้ ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนดังกล่าวภายในปี 2562