DTAC ประเด็นเคลียร์ข้อพิพาทจะ Overhang สร้างความกังวล ‘ฟินันเซีย’ แนะชะลอลงทุน

บทวิเคราะห์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ส่อง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ตกลงชำระค่าตอบแทนให้ CAT 9,510 ลบ. เพื่อระงัดข้อพิพาทที่มีอยู่บางส่วน ซึ่งคาดว่าจะบันทึกทันทีใน 4Q18 ทำให้ผลการดำเนินงานคาดว่าจะพลิกเป็นขาดทุนกว่า 6,000 ลบ. ขณะที่ DTAC ยังเหลือข้อพิพาทกับทั้ง CAT และ TOT อยู่ซึ่งมูลฟ้องอยู่ระดับสูงและอาจส่งผลต่อฐานะการเงินและมูลค่าอย่างมีนัยยะหากผลลัพท์ไม่เป็นประโยชน์กับ DTAC เราปรับลดราคาเหมาะสมลงเหลือ 54 บาท สะท้อนการจ่ายชา ระค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามแม้ราคาหุ้นจะปรับลงสะท้อนปัจจัยไปแล้วและมี Upside เปิดกว้าง แต่เราคาดว่าประเด็นการเคลียร์ข้อพิพาทจะยัง Overhang ต่อเนื่องและเป็นประเด็นหลักที่ตลาดกังวล จึงมองว่ายังไม่น่าสนใจในการเข้าลงทุนระยะนี้

4Q18 จะพลิกเป็นขาดทุนจากการยอมจ่าย CAT เคลียร์ข้อพิพาท
DTAC แจ้งตลาดฯว่าตกลงชาระค่าตอบแทนเพื่อระงับข้อพิพาทที่มีอยกูั่บ CAT (ยกเว้นข้อพิพาทเรื่องส่วนแบ่งรายได้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตและค่าเชื่อมต่อโครงข่าย) จำนวน 9,510 ลบ. ซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2019 โดยจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนทันทีใน 4Q18 (เบื้องต้นคาดว่า DTAC มีการบันทึกบางส่วนไปแล้วราว 1,400 ลบ.) ซึ่งจะทำให้ช่วง 4Q18 จากเดิมที่เราคาดมีกำไรสุทธิ 1,310 ลบ.จะพลิกเป็นขาดทุนสุทธิ 6,790 ลบ. และทำให้ทั้งปี 2018 พลิกเป็นขาดทุนสุทธิ 6,217 ลบ. เช่นกัน

ยังเหลือข้อพิพาทกับ CAT และ TOT ค้างอยู่และมูลค่าสูงอย่างมีนัยยะ
แม้จะยุติข้อพิพาทกับ CAT ได้ส่วนใหญ่แล้ว แต่ DTAC ยังคงเหลือข้อพิพาทที่ค้างกับ CAT ดังที่กล่าวไปข้างต้นและกับ TOTประเด็นหลักคือเรื่องค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนอนุญาโตตุลาการและศาลปกครองกลาง (ข้อมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน) ซึ่งมูลฟ้องรวมถือว่ามีมูลค่าสูงอย่างมีนัยยะหลักแสนล้านบาท ซึ่งอาจกระทบฐานะการเงินและมูลค่ากิจการอย่างมีนัยยะหากคดีสิ้นสุดและผลออกมาไม่เป็นประโยชน์กับ DTAC

ปรับลดราคาเหมาะสมและประเด็นข้อพิพาทจะยัง Overhang
เราปรับลดราคาเหมาะสมของ DTAC ลงจาก 58 บาท เหลือ 54 บาท (WACC 8.5% Terminal Growth 2%) สะท้อนผลกระทบจากการจ่ายค่าตอบแทนแก่ CAT อย่างไรก็ตามแม้ราคาหุ้นแม้จะปรับตัวลงรับประเด็นดังกล่าวไปแล้ว แต่จากข้อพิพาทอื่นที่ยังมีค้างอยู่ทำให้ยังถูก Overhang และมองว่ายังไม่จำเป็นต้องรีบเข้าลงทุนในระยะนี้ เราจึงปรับลดคาแนะนำลงจากเดิม “ซื้อ” เป็น “ชะลอการลงทุน” ความเสี่ยง Market Share ที่อาจลดลงต่อเนื่องหากไม่สามารถดึง Perception ทีดี่ในสายตาลูกค้ากลับมาและการแข่งขันที่อาจรุนแรงต่อเนื่อง โอกาสในการแพ้คดีหรือตกลงชำระค่าตอบแทนแก่คู่พิพาทที่สู่งขึ้น

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ที่มา : บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com