ต่างชาติซื้อสุทธิ 902.47 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ม.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,621.01 10.50 7,644.51 14.28 -2,023.50
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,947.97 12.98 6,315.38 11.80 632.58
นักลงทุนต่างประเทศ 21,622.17 40.40 20,719.70 38.71 902.47
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 19,333.12 36.12 18,844.67 35.21 488.45

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 10 ม.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 46,884.68 15.44 39,113.18 12.88 7,771.50
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 36,988.92 12.18 38,028.03 12.52 -1,039.11
นักลงทุนต่างประเทศ 111,475.06 36.71 118,090.47 38.89 -6,615.40
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 108,287.56 35.66 108,404.55 35.70 -116.99

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 10 ม.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 46,884.68 15.44 39,113.18 12.88 7,771.50
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 36,988.92 12.18 38,028.03 12.52 -1,039.11
นักลงทุนต่างประเทศ 111,475.06 36.71 118,090.47 38.89 -6,615.40
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 108,287.56 35.66 108,404.55 35.70 -116.99

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ที่มา : www.set.or.th
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com