VLจ่อเทรดmai-ต่อทุนอัพแกร่ง

ทันหุ้น – VL หุ้นเดินเรือน้องใหม่ เดินหน้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 280ล้านหุ้น หวังระดมทุนขยายกองเรือรองรับออเดอร์ขนส่งน้ำมันทั้งในและต่างประเทศขยายตัว โชว์ฟอร์มกองเรือปัจจุบัน 12 ลำ แข็งแกร่งคาดเทรดในช่วงครึ่งแรกปี 2562 

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจให้บริการขนส่งนำมันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยเป็นการขนส่งทางทะเล ซึ่งสินค้าหลักแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม เป็นต้น

ปัจจุบันบริษัทให้บริการขนส่งสินค้าให้กับคู่ค้าธุรกิจผู้ค้าน้ำมันเป็นหลักที่ต้องการผู้ให้บริการขนส่งทางเรือมาตรฐานสูง โดยขณะนี้บริษัทมีกองเรือรองรับลูกค้า จำนวน 12 ลำ มีอายุกองเรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 16 ปี มีน้ำหนักบรรทุกเรือรวม 35,081 เดทเวทตัน (DWT) และมีความสามารในการบรรจุน้ำมันเพื่อขนส่งรวมอยู่ที่ 36,036 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายกองเรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2 – 3 ลำ ต่อปี ซึ่งหากเป็นการขยายกองเรือที่ใช้ขนส่งในประเทศมองการลงทุนในเรือขนาด 3,000 ตัน และหากเป็นการขนส่งต่างประเทศ มองการลงทุนในเรือขนาด 5,000 ตัน เป็นต้นไป

ขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการน้ำมันรายใหญ่แห่งชาติ โดยมีสัดส่วนลูกค้าหลักมากกว่า80% ที่เป็นสัญญาระยะยาว ทำให้รายได้ของบริษัทมีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เปรียบเทียบได้จากรายได้3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 ที่มีรายได้อยู่ที่ 586 ล้านบาท, ปี 2559 มีรายได้อยู่ที่ 618 ล้านบาท, ปี 2560 มีรายได้อยู่ที่ 683 ล้านบาท และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 มีรายได้อยู่ที่ 509 ล้านบาท เป็นต้น และแต่ละปีบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยอยู่ที่ 12% ทำให้บริษัทเชื่อว่านักลงทุนจะมีความเชื่อมั่นในหุ้นบริษัทได้อย่างแน่นอน

ระดมทุนอัพแกร่งกองเรือ

นายเอก บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL เปิดเผยว่าบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของบริษัท VL ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 280 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดย VL จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ จำนวน 80 ล้านหุ้น คิดเป็น 10% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ เบื้องต้นมีความคาดหวังว่าจะสามารถเข้าทำการซื้อขายวันแรกได้ภายในช่วงครึ่งแรกในปี 2562 นี้

โดยจากการเข้าระดมทุนในการเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ mai ครั้งนี้ เพื่อนำเงินมาลงทุนขยายกองเรือรองรับความต้องการขนส่งน้ำมันให้กับลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณการขนส่งส่งรวมต่อปีทั้งจากปริมาณขนาดบรรจุขนส่งต่อเที่ยวเรือ รวมถึงเพิ่มจำนวนเที่ยวเรือได้มากขึ้นอีกด้วย โดยการลงทุนดังกล่าวมีความเป็นไปได้ทั้งการซื้อเรือมือสองที่ยังมีอายุการใช้งานน้อยและการต่อเรือใหม่ เป็นต้น รวมถึงนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ ที่ปัจจุบันมีอยู่ราว 1 พันล้านบาทโดยเป็นหนี้ทั้งที่มีภาวะดอกเบี้ยและไม่มีภาระดอกเบี้ย และอีกส่วนหนึ่งจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ