PSTCเฮ!ได้ EIA ท่อส่งน้ำมันอีสาน บุ๊ก1.5พันล.ต่อปี

ทันหุ้น –PSTC เฮ! หลังได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการขยายระบบส่งน้ำมันทางท่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว พร้อมลุยก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2564 เล็งรับรู้รายได้ 1.5 พันล้านบาทต่อปี

น.ส.อนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการขยายระบบการส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย คือบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัดเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

*รับรู้รายได้ 1.5 พันล.ต่อปี

ทั้งนี้ โครงการขนส่งน้ำมันทางท่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ และขอนแก่น ซึ่งโครงการนี้เป็นการเชื่อมต่อระบบท่อขนส่งน้ำมันเดิมของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัดหรือแทปไลน์ ที่ต้นทางสระบุรีไปถึงคลังน้ำมันปลายทางที่จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทาง 350 กิโลเมตร คิดเป็นมูลค่าโครงการ 9.2 พันล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในไตรมาส 2/2562 และแล้วเสร็จในปลายปี 2564 คาดว่าจะสร้างรายได้ปีละ 1.5 พันล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังศึกษาที่จะลงทุนโครงการขยายระบบท่อส่งน้ำมันจากจากขอนแก่นไปลาวด้วย เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 1.5พันล้านบาท เนื่องจากเห็นว่าความต้องการใช้น้ำมันในลาวเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยปีละ 5-10% จากปัจจุบันใช้น้ำมันอยู่ราว 1.1 พันล้านลิตรต่อปี