เป้า BOI ปีนี้ 7.5 แสนล. AMATA-WHA จัดทัพรอ

ทันหุ้น –BOI เผยยอดขอบีโอไอปี 2561 ทะลุเป้ากว่า 9 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% จากปี 2560 กลุ่มปิโตรเคมี-ยานยนต์ เต็งหนึ่งเงินลงทุนสูงสุด ส่วนปี 2562 ตั้งเป้ายอดขอบีโอไอที่ 7.5 แสนล้านบาท เตรียมโรดโชว์ต่างประเทศดึงเม็ดเงินลงทุนเพิ่ม โบรกชี้กลุ่มนิคมฯ-สาธารณูปโภค จ่อรับทรัพย์ ชู AMATA-WHA-EASTW เด่น

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ว่า บีโอไอตั้งเป้าคำขอส่งเสริมการลงทุนปี 2562 เงินลงทุน 7.5 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นเป้าหมายใกล้เคียงปี 2561 แต่เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน จึงต้องการให้เน้นเรื่องคุณภาพของนักลงทุนและการลงทุนที่เกิดขึ้น

*ยอด BOI ทะลุเป้า

สำหรับในปี 2561 ยอดส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1.626 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 901,770 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% จากปี 2560 ที่ 630,930 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 25% และเป็นคำขอลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC กว่า 680,000 ล้านบาท โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีเงินลงทุนมากสุด คือ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 510,320 ล้านบาท รองลงมาอุตสาหกรรมยานยนต์ 130,290 ล้านบาท อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 31,350 ล้านบาท

ทั้งนี้ได้ฝากให้บีโอไอผลักดันการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจในภาคใต้จากฝั่งอันดามันสู่อ่าวไทยในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ในจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และระนอง โดยให้จัดทำโครงการที่ส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มจังหวัดเหล่านี้ พร้อมทั้งในปีนี้ ให้มีการเดินหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมอบหมายให้บีโอไอจัดคณะทำงานหนึ่งคณะลงไปขับเคลื่อน เน้นเรื่องการส่งเสริมสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้น

ปัจจุบันสัดส่วนของเศรษฐกิจจากภาคการท่องเที่ยวต่อจีดีพีขยายตัวได้ถึง 15% จึงอยากเห็นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยให้การท่องเที่ยวและบริการเป็นศูนย์กลาง เชื่อว่า การลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านอื่นๆจะตามมา จึงอยากให้มีการเน้นการส่งเสริมไปยังระดับท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีการจ้างงาน อุตสาหกรรมการผลิตและตลาดสินค้าด้วย

*โรดโชว์ดึงต่างชาติลงทุน

ขณะที่ช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ เตรียมเดินทางโรดโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ เตรียมลงนามกับรัฐบาลฮ่องกง หลังฮ่องกงมีแผนที่จะเปิดสำนักงานเศรษฐกิจและการค้า (ETO) ในประเทศไทย

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ เปิดเผยว่า ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2562 บีโอไอมีแผนชักจูงการลงทุนในประเทศเป้าหมาย เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สหรัฐ และกลุ่มยุโรป โดยจะใช้กลยุทธ์เจาะลึกให้รายละเอียดและข้อมูลเป็นรายบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายส่งเสริมการลงทุนแบบเชิงลึกมากขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในพื้นที่อีอีซีที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยเพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน

ด้านนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่าง สหรัฐ-จีน อาจสร้างผลบวกต่อไทย เนื่องจากปัจจุบัน พบว่า นักลงทุนต่างชาติ เช่น เกาหลี จีน ญี่ปุ่น สหรัฐ เป็นต้น มีความสนใจที่จะย้ายฐานเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะ 2 ประเทศเป้าหมาย คือ สหรัฐ และจีน เนื่องจากมีความกังวลเรื่องกำแพงภาษีที่จะส่งออกสินค้าไปจีนและสหรัฐ ทำให้ไทยเนื้อหอมโดยปริยาย

*AMATA-WHA-EASTW เด่น

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า แนะนำทยอยสะสม กลุ่มนิคมและสาธารณูปโภค จากอานิสงส์บวกทั้งราคาขายและยอดขายพื้นที่ในเขต EEC โตเด่นแนะนำ AMATA (ปัจจุบันมีพื้นที่รอการขาย 2,777 ไร่ และพื้นที่รอการพัฒนาอีกราว 8,172 ไร่), WHA (ปี 2562 ตั้งเป้าขายที่ดินในนิคมไม่ต่ำกว่า 1,000 ไร่ พร้อมคาดได้รับลูกค้าคลังสินค้าเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1 แสน ตรม.)

ส่วน EASTW ปี 2562 คาดเห็นการฟื้นตัวของกำไรสอดคล้องไปกับการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมในเขต EEC ซึ่งทำให้ความต้องการใช้น้ำดิบในบริเวณดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ในระยะยาวบริษัทยังมุ่งเพิ่มสัดส่วนจำหน่ายน้ำควบคุมคุณภาพ (มาร์จิ้นสูง) มากขึ้น โดยล่าสุดเซ็นสัญญาให้บริการแก่ GULF (รับรู้รายได้ปี 2563) และ AMATA (รับรู้รายได้ปี 2564)