ตลท.เตือน 6 บจ. CHUO-IEC-IFEC-KC-LVT-TTL เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอนตามกำหนด

สำนักข่าว “ทันหุ้น” รายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งเตือน 6 บริษัทจดทะเบียน ให้เร่งดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด มีดังนี้ คือ
– บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CHUO)
– บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC)
– บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)
– บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC)
– บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (LVT)
– บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (TTL)

ทั้งนี้ หากครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯจะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

 

รายงาน : พัทธ์ธีรา ศรีพีรพงศ์
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com