SCB สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กฯ จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กป่วยภาวะวิกฤต

ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนการดำเนินงาน“มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง โดยบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กป่วยทางเดินหายใจเรื้อรังในโครงการ ต่อลมหายใจ ให้โอกาสชีวิต เป็นเงิน 500,000บาท พร้อมมอบตุ๊กตาผ้า ผลงานการประดิษฐ์โดยบุตรหลานพนักงานธนาคารฯ จากกิจกรรม ทำด้วยมือให้ด้วยใจ จากเพื่อนถึงเพื่อน ให้แก่ผู้ป่วยเด็กเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ โดยมีนางสาวบุษกร ตรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนธนาคารฯ มอบให้แก่นายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กฯณ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com