ประกันวินาศภัย…ปรับตัวคุมต้นทุน

 

ธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2562 ยังแข่งเดือด คาดโต 5% โดยเฉพาประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ จากความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น พร้อมเห้ฯการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจที่ดึงเอาเทคโนโลยีเข้ามาในกระบวนการทำงานมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนธุรกิจ และสร้างนวัตกรรมสินค้ารวมถึงบริการรูปแบบใหม่ๆ 

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่าธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2562 ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องที่ระดับ 4-5% แต่เป็นอัตราการขยายตัวช้าลงจากปี2561ที่คาดว่าราวๆ 6% โดยการเติบโตธุรกิจประกันภัยจะล้อไปกับการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศ

โดยตลาดที่เติบโตโดดเด่นยังคงเป็นประกันภัยรถยนต์ ซึ่งในปี2562 จะเริ่มมีกลุ่มรถพลังงานไฟฟ้า (EV) เข้ามาใช้บ้างแล้วซึ่งในส่วนนี้นับเป็นเรื่องใหม่ของธุรกิจประกันวินาศภัยของไทย อย่างไรก็ตาม นายจีรพันธ์ บอกว่าอัตราเบี้ยประกันภัยก็ยังคงเหมือนรถยนต์ปกติที่ใช้น้ำมัน เนื่องจากความเสี่ยงเหมือนกันที่แตกต่างเป็นเพียงแบตเตอร์รี่เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีการปรับเบี้ยให้แตกต่างจากรถยนต์ขับเคลื่อนปกติจากน้ำมัน

ประกันสุขภาพดาวเด่น

นอกจากประกันรถยนต์แล้ว ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง ก็มีแนวโน้มในการเติบโตโดดเด่นเช่นกัน เห็นได้จากอัตราการขยายตัวของเบี้ยรับตรง 9 เดือนแรก ปี2561 โดยประกันภัยการเดินทาง มีอัตราการเติบโตมากที่สุดที่ 11.97% มีเบี้ยอยู่ที่ 1,586 ล้านบาท ตามมาด้วยประกันสุขภาพ เติบโต 11.48% มีเบี้ยอยู่ที่ 7,008 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามการจะมองว่าธุรกิจเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งหรือไม่นั้นก็ต้องมาดูในส่วนของ อัตราความเสียหายหรือ ลอสโรโช (Loss Ratio) เพราะสะท้อนต้นทุนการดำเนินงาน เช่นการจ่ายสินไหมของภาคธุรกิจเป็นต้น ไว้ โดย 9 เดือนแรก ปี2561 ลอสเรโชรวมทุกธุรกิจอยู่ที่ 56.6% ทั้งนี้ถ้าแยกประเภทออกมา ประกันรถยนต์ ยังคงมีลอสเรโชสูงต่อเนื่อง ที่ 65.5% ตามมาด้วย ประกันสุขภาพ มีลอสเรโชที่ 62.9%

ทั้งนี้ ลอสเรโช ของประกันภัยรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการปรับเพิ่มคุ้มครอง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงการขึ้นค่าแรง ค่าบริการของอู่ซ่อมรถยนต์เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นกดดันให้ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวโดยนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานเพท่อลดต้นทุนธุรกิจในระยะยาว

เร่งลงทุนเทคโนโลยี

เชื่อว่าในปี 2562 จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยต่อการทุ่มงบประมาณลงทุนในระบบเทคโนโลยีชัดเจนมากขึ้น ซึ่งนายจีรพันธ์ บอกว่า การนำเทคโนโลยีไม่เพียงลดต้นทุนการดำเนินงาน แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมประกันภัยใหม่ๆได้ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลจากลูกค้าเชิงลึกเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงได้

ลอสเรโชมีแนวโน้มสูงขึ้น

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย มองว่า มีลอสเรโช ของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกระโดดเพิ่มขึ้น โดยในปี 2557 อยู่ที่ 41.2% มาไตรมาส3/2561 กระโดดขึ้นมา 63.4% ในขณะที่อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ก็ไม่ได้น้อยลง ทั้งๆที่มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาคมมีความกังวลไม่น้อยกับลอสเรโชที่เพิ่มขึ้นแต่อัตราผู้เสียชีวิตไม่ได้ลดลง

นอกจากนี้ในปี 2562 จะมีการนำค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถมาใช้ สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ โดยเริ่มต้นที่อัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้ต้นทุนธุรกิจเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยยังมีข่าวดีปลายปี 2561ที่ภาครัฐมีแนวทางในการกำกับดูแลค่ารักษาพยาบาลไม่ให้สูงเกินจริง ส่วนจะทำได้แค่ไหนก็ต้องเป็นเรื่องให้ติดตามตลอดทั้งปี 2562 เพราะกลุ่มนักวิเคราะห์ของบล. กสิกรไทย มองว่าการควบคุมค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์ ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่าย เนื่องจากความหลากหลายของการให้บริการ อย่างไรก็ตามหากทำสำเร็จก็จะส่งผลต่อค่าสินไหมทดแทนโดยเฉพาะในส่วนของประกันสุขภาพลดลงได้ไม่มากก็น้อย

นายกี่เดช กล่าวในตอนท้ายว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยจากนี้ไปอีก 5 ปีจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะในตลาดประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ที่ความต้องการเติบโตขึ้นทุกปี เนื่องจากความกังวลในค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี ขณะที่ผู้ประกอบการก็จะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพตัวเอง ลงทุนในระบบเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รับมือกับรูปแบบธุรกิจยุคดิสรัปชั่น (disruption) รวมถึงการแข่งขันที่ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง

รายงาน : อรุณ พงษ์พิชิต
ติดอาวุธปัญญา…กดติดตาม (subscribe)
https://line.me/R/ti/p/%40kro3673w