โพลล์ชี้ดัชนีปีหมูขาขึ้น เปิดโผ6หุ้นเชียร์ตรงกัน

ทันหุ้น – ทันหุ้นโพลล์สำรวจ 14 นักวิเคราะห์ ส่วนใหญ่ยังมองหุ้นไทยขาขึ้น มองดัชนีเฉลี่ย 1,836-1552 จุด แตะสูงสุด 2,000 จุด แย่สุด 1,400 จุด ขณะที่ปัจจัยที่ต้องจับตาส่วนใหญ่ยังเป็นเลือกตั้งในประเทศ รองลงมาห่วงเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้า กลุ่มธนาคารพาณิชย์โดดเด่น พร้อมเปิดรายชื่อ 6 หุ้นที่เชียร์ตรงกัน

ทันหุ้นสำรวจอนาคตหุ้นไทยปี 2562 จากนักวิเคราะห์ 14 บริษัทหลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) UOB , บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ASPS , บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต TNS, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) KTBST , บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) CGS-CIMBT, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) YUANTA , บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง BLS , บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน CNS , บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า AIRA , บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ KTZMICO , บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) DBSV , บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส FNS , บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ TNITY , บริษัทหลักทรัพย์เอเอสแอล ASL

พบว่า นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังมองภาพตลาดหุ้นปี 2562 ดี โดยมองดัชนีมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นและแนะนำซื้อถึง 11 แห่ง มีเพียง 3 แห่งที่มองดัชนีลง และยังไม่มันใจดัชนี โดยค่าเฉลี่ยของดัชนีอยู่ที่ 1,836-1552 จุด โบรกที่มองดีสุด CGS-CIMBT โดย ณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ให้ไว้ 2,000 จุด ขณะที่โบรกที่มองแย่สุดคือ DBSV โดย อาภาภรณ์ แสวงพรรค ให้ไว้ 1,400 จุด

ขณะที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลในปีหน้าซึ่งกำหนดให้นักวิเคราะห์แต่ละค่ายเลือกปัจจัยเดียว ปรากฏว่า ส่วนใหญ่มองว่าปัจจัยการเมืองและการเลือกตั้งจะมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากสุดถึง 5 แห่ง รองลงมาคือ เศรษฐกิจโลกและสงครามการค้า 4 แห่ง ขณะที่ดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐ 2 แห่ง นอกจากนั้นก็มีปัจจัยที่ต้องจับตาคือ ความเสี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจจากพันธบัตรอายุมากให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าพันธบัตรอายุน้อย (Inverted Yield Bond) , สถานการณ์ถือครองหุ้นของกองทุนในประเทศ และ มาตรการต่ออายุ LTF

ส่วนกลุ่มที่น่าสนใจปีหน้า 5 ค่ายเชียร์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ , 2 ค่ายเชียร์ค้าปลีก , 2 ค่ายมองหุ้น Domestic ที่เหลือคือกลุ่มได้ประโยชน์จากน้ำมัน กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มโรงไฟฟ้า โดยมี AIRA โดย สมพงษ์ เบญจเทพานันท์ ที่มองว่าจะไม่มีกลุ่มใดที่น่าสนใจ และแนะนำให้ขายหุ้น

ทั้งนี้ทันหุ้นได้ให้เงื่อนไขกับนักวิเคราะห์แต่ละค่าย แนะนำหุ้น 5 ตัวที่น่าสนใจสุดในปี 2562 พบว่า หุ้นที่นักวิเคราะห์เชียร์ตรงกันมากสุด คือ CPALL มี 7 แห่งที่แนะนำ รองลงมาคือ BBL มี 5 แห่งที่แนะนำ ขณะที่ BDMS , BEM , AOT , KBANK มี 4 แห่งที่ให้คำแนะนำตรงกัน นับเป็น 6 หุ้นที่มีนักวิเคราะห์แนะนำซ้ำกันมากสุด อย่างไรก็ดียังมีหุ้น VGI , STEC , SCB , EGCO , DTAC ที่นักวิเคราะห์แนะนำตรงกันหุ้นละ 2 แห่ง ส่วนที่เหลือก็มีหุ้นแตกต่างกันไป