KTAM แนะกระจายพอร์ต ชวนลงทุนKT-PIF RMF

ทันหุ้น-KTAM แนะโค้งท้ายกับการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีกับ LTF-RMF ยามภาวะตลาดผันผวน ด้วยการากระจายลงทุนในสินทรัพย์หลากหลาย เสนอกองทุน KT-PIF RMF และ KTLF ที่มีนโยบายลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานที่มีอัตราปันผลสูงเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โค้งสุดท้ายสำหรับการลงทุนในกองทุน LTF/RMF ของปีนี้ กับภาวะตลาดที่ยังคงผันผวน บริษัทแนะนำให้กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ

โดยกองทุนเด่นที่เสนอ กองทุนเปิดกรุงไทยพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-PIF RMF) เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนจะเน้นการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ REITs รวมถึงกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และเปิดโอกาสลงทุนหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยจะจำกัดการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผุ้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะได้รับปัจจัยบวกจากการที่ตลาดเริ่มมีการคาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีแนวโน้มที่จะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า จากการที่ประธานเฟดได้มีการส่งสัญญาณว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดกำลังเข้าใกล้ระดับที่เป็นกลาง ประกอบกับความเสี่ยงเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งอาจจะยืดเยื้อต่อไปและอาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และยังมีความกังวลด้านการเมืองในยุโรปซึ่งเกิดเหตุการณ์จลาจลในฝรั่งเศสเนื่องจากความไม่พอใจในการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ปัญหาการจัดทำงบประมาณของอิตาลี รวมถึงการเจรจา Brexit ซึ่งมีเส้นตายในปีหน้าเดือนมีนาคม

ทำให้นักลงทุนเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในปีหน้า สะท้อนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ของสหรัฐฯเริ่มมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าระดับ 3%อีกครั้ง จึงเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ยังคงมีอัตราเงินปันผลที่ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน KT-PIF RMF ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 YTD ( 2 ม.ค.- 30 พ.ย. ) อยู่ที่ 8.79%   ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 4.76% 1 ปีอยู่ที่ 9.98% เทียบกับ Benchmark   YTD อยู่ที่ 3.23% 6 เดือนอยู่ที่ 3.94% และ1ปี อยู่ที่ 3.88%

ส่วนกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว (KTLF) เป็นกองทุน LTF ที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น บริหารกองทุนเพื่อให้ผลตอบแทนระยะยาวเหนือตลาด และเลือกลงทุนในหุ้นที่มีราคาต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอในทุกๆปี เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 5.21% ย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 6.67% ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -1.42% YTD อยู่ที่ -5.65% เทียบกับ Benchmark ย้อนหลัง 5 ปีอยู่ที่ 4.93% ย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 8.65% ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 0.34% และ YTD อยู่ที่ -3.63%