PSH ใส่ใจคุณธรรม จัดงาน “Pruksa CG DAY 2018”

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากพฤกษา ร่วมงาน “Pruksa CG DAY 2018”เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล  โดยได้รับเกียรติการบรรยายพิเศษจากดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวลในหัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรม CG ในองค์กร” และดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุลในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”พร้อมกันนี้ได้ประกาศรางวัลผู้ชนะจากการประกวดในกิจกรรม “ใส่ใจ คุณธรรม ทำความดี”เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ตระหนักถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการเติบโตอย่างยั่งยืน

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com