TEAMG ยิ้ม รับงานใหม่ รฟท.จัดจ้าง

ทันหุ้น- TEAMG รับงานชิ้นใหม่จาก รฟท. ศึกษารูปแบบงานอันนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ ขณะเดียวกันยังมีงานรอประมูลอีกเพียง ทยอยรับรู้ความชัดเจนในปีถัดไป

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – บัญชีและการเงิน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG แจ้งว่าบริษัทได้ลงนามเป็นผู้ร้บจ้างร่วมในสัญญาที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแนวทางการพัฒนาและจัดทำร่างเอกสารสำหรับประกอบการจัดจ้างเอกชนเพื่อบริหารจัดการพื้นที่สถานีกลางบางซื่อกับคู่สัญญาคือการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการสำหรับการบริหารกิจการสาธารณะภายใต้การดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 390 วัน

โดยก่อนหน้านี้ (ตุลาคม 2561) TEAMG เพิ่งแจ้งว่าได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างสัญญาที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาออกแบบเชิงหลักการในการพัฒนาเมืองการบินใหม่โดยอยู่ที่บริเวณโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งประกอบด้วยสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา, ท่าเรือแหลมฉบัง, ท่าเรือมาบตาพุด และท่าเรือสัตหีบ โดยมีผู้ว่าจ้างเป็นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (สกพอ.) ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 23.56 ล้านบาท และระยะเวลาดำเนินงานอยู่ที่ 180 วัน

ทั้งนี้ ฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า TEAMG ยังอยู่ระหว่างประมูลงานใหม่ ทั้งโครงการใน EEC รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน งานสนามบินอู่ตะเภา งานท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 โดยจะทยอยรู้ผลการประมูลในช่วงต้นปี 2562 ซึ่งที่ผ่านมารายได้บริษัททรงตัวอยู่ที่ระดับ 1,500-1,600 ล้านบาท ซึ่งน่าจะจำกัดความเสี่ยงเรื่องรายได้ไปประมาณ 2 ปี โดยในช่วงที่ภาครัฐบาลมีการลงทุนสูงเป็นประวัติการณ์ คาดว่ารายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน โดยในเบื้องต้นบริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2562 มีอัตราการเติบโตที่ 10%-15%