‘WP’แรงดีไม่มีตกผลงานโค้ง4สดใสเร่งปั้มยอดเต็มสูบ

ทันหุ้น – WP ผลงานโค้งสุดท้ายสวย บอส”ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง”สั่งเร่งเครื่องลุยธุรกิจเต็มสูบ หวังปั้มยอดทั้งปีเติบโต

นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้าผลักดันธุรกิจตามแผนที่ได้วางไว้ โดยเน้นวิธีการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ส่วนผลิตภัณฑ์และการบริการต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดและทันเวลา รวมถึงเพิ่มช่องทางในการหารายได้เพิ่มขึ้นเพื่อต่อยอดธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร ทำให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

โค้งสุดท้ายสดใส

“บริษัทเชื่อว่าภาพรวมธุรกิจของบริษัทในช่วงที่เหลือ รวมถึงทิศทางผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2561 ยังมีแนวโน้มสดใส ซึ่งบริษัทจะดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อสร้างฐานกำไรให้มีความแข็งแกร่งในระยะยาว”นางสาวชมกมล กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีกำไรสุทธิ 250.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลกำไรสุทธิ 136.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 113.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.15 ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 3/2561 มีกำไรสุทธิจำนวน 89.22 ล้านบาท  เพิ่มจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิจำนวน 53.77 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.93 หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 35.45 ล้านบาท

โดยสาเหตุหลักที่ผลประกอบการไตรมาส 3/2561 ของบริษัทและบริษัทย่อยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น โดยที่กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการเท่ากับ 3,742.39 ล้านบาท  และรายได้อื่นๆ เท่ากับ 56.56 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถตอบสนองตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในกลุ่มลูกค้าที่มีตามความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

“ผลประกอบการงวด 9 เดือน ของ WP ถือว่าเติบโตอย่างโดดเด่น และเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ สืบเนื่องมาจากตัวเลขรายได้จากการขายในกลุ่มลูกค้าภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามความต้องการในการใช้ก๊าซ LPG ประกอบกับบริษัทมีความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญมาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในบริษัทที่ผลักดันให้ธุรกิจของ WP ก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งในทุกภาคส่วน”นางสาวชมกมล กล่าว