SCN-CHOกอดคอคึกคักศาลปลดล็อกรถเมล์NGVเดินหน้าส่งมอบ489คัน

ทันหุ้น – กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO เฮ! หลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับคำฟ้องกรณีโครงการรถเมล์ NGV 489 คันของ ขสมก. ถูกฟ้องขอคุ้มครองชั่วคราว บอส”สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย”เร่งส่งมอบรถคาดแล้วเสร็จก.พ.62

จากกรณีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลาง ได้รับคำร้อง ขอคุ้มครองชั่วคราว คดีหมายเลขดำที่ 709/2561 ระหว่างบริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอนเนอจี้ จำกัด ผู้ฟ้องคดี กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)ผู้ถูกฟ้องคดีโดยบริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอนเนอจี้ จำกัด ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ศาลปกครองกลางพิพากษาหรือมีคำสั่งว่าการคัดเลือกกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO กับ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN เข้าทำสัญญากับ ขสมก. เป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งขอให้ศาลตรวจสอบมติที่ประชุมบอร์ด ขสมก. เป็นการลงมติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ในระหว่างที่ศาลปกครองกลางดำเนินการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงของบอร์ด ขสมก.ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำสั่งให้ ขสมก.ระงับการดำเนินการใดตามสัญญา หรือทุเลาการบังคับตามมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือระงับการดำเนินการตามสัญญาซื้อ-ขายรถเมล์ NGV จำนวน 489 คันไว้ก่อนจนกว่าศาลจะตรวจสอบการลงมติของผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเสร็จและมีคำพิพากษาในคดีนี้ทำให้ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาในคดีนี้

ล่าสุดวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและการดำเนินการทั้งหลายต่อจากนั้นและมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO เปิดเผยว่า กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ดำเนินงานอย่างสุจริตตามหลักบรรษัทภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ตั้งแต่เริ่มเข้าประมูลงาน โครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV)พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 489 คัน เชื่อว่าจะเป็นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากอย่างขึ้น

“จากนี้กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO พร้อมเดินหน้าทยอยส่งมอบรถอีกจำนวน 389 คันที่เหลือ โดย ขสมก. นัดหมายรับรถเมล์ NGV ล็อตถัดไป 202 คันเดือนธันวาคมนี้ ส่วนล็อตสุดท้าย 187 คันรับมอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งหมด 489 คัน มูลค่า 1,891 ล้านบาท”นายสุรเดช กล่าว