บอร์ดCHOสั่งตั้งARKลุยให้บริการรถอัจฉริยะ

ทันหุ้น – บอร์ด CHO ไฟเขียว ลงทุนตั้ง บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จำกัด หรือ ARK โดย CHO ถือหุ้น 99.97% เดินหน้าทำแผนลุยให้บริการการรถโดยสารประจำทางอัจฉริยะ และบริหารจัดการข้อมูลที่ได้จากระบบโดยการวิเคราะห์ด้วยระบบที่ทันสมัย คาดใช้เงินลงทุนเบื้องต้น 100 ล้านบาท

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด  (มหาชน) หรือ CHO ประกอบธุรกิจเป็น ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถังและติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง และโลจิสติกส์เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ได้มีมติอนุมัติลงทุน “บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จำกัด (ARK) โดย CHO ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.97 ด้วยเงินลงทุน 999,700 บาท

ลุยให้บริการรถอัจฉริยะ

ทั้งนี้ ARK ก่อตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจบริหารจัดการรถโดยสารประจำทาง อัจฉริยะ (SMART BUS) โดยการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการเดินรถเดิม และการจัดการข้อมูลที่ได้จากระบบโดยการวิเคราะห์ด้วยระบบที่ทันสมัย โดยใช้การระดมทุนสมัยใหม่ในทุกรูปแบบ และจะขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศด้วย

“ในการดำเนินกิจการคาดว่าจะใช้เงินลงทุนดำเนินการขั้นต้นประมาณ 100 ล้านบาท  โดย ARK จะจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งจากการร่วมลงทุนของบริษัทเอกชน ผู้ลงทุนรายใหม่ การจัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินหรือการออกหุ้นกู้ รวมทั้งการระดมทุนในรูปแบบอื่นๆ เช่น Export Fund การทำ ICO (Initial Coin Offering) ที่มีต้นทุนเงินทุนที่เหมาะสม ระยะเวลาในการดำเนินการขั้นต้นประมาณ 12 เดือน  ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าใดๆ บริษัทจะรายงานและเสนอรายละเอียดการลงทุนเพิ่มเติมในแต่ละช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไป”  นายสุรเดช กล่าว

ส่วนผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทยังคงเป้าหมายการเติบโตของรายได้ไม่ต่ำกว่า 15% จากปีก่อน เนื่องจากทยอยรับรู้รายได้จากปริมาณงานในมือที่อยู่ 4,055.29 ล้านบาท ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้หากโครงการบริหารจัดการรถโดยสารประจำทางอัจฉริยะ(SMART BUS) ดำเนินการเรียบร้อยจะเป็นอีกงานที่ช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง อีกทั้งยังเป็นการลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ และขยายธุรกิจไปสู่งานบริการ  ตลอดจนกระทั่งเก็บรวบรวมสถิติการใช้บริการของประชาชน(BIG DATA) ตามแผนนโยบายที่บริษัทได้ตั้งไว้