AIA รับรางวัล “Health Literate Organizations Comment” จากกระทรวงสาธารณสุข

เอไอเอ ประเทศไทย โดย นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว(ขวา )ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทน รับรางวัล องค์กรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรรอบรู้สุขภาพ : Health Literate Organizations Comment : HLO Commitment จาก นายแพทย์วชิระเพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพไทยการขับเคลื่อนสังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งเอไอเอประเทศไทย เป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของ เอไอเอประเทศไทย ที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามคำมั่นสัญญา“Healthier, Longer, Better Lives” เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลชมหานาคกรุงเทพฯ

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com