CHO ลุ้น2โปรเจ็กต์ยักษ์ ลุยฮับขอนแก่นอัพยอด

ทันหุ้น – บิ๊ก CHO “สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย” เผยมีลุ้นคว้างานประมูล 2 โครงการยักษ์ ปูพรมพัฒนาเมืองขอนแก่นผักดันเป็น”ฮับ”ของภูมิภาค มูลค่ารวมโครงการ 26,963 ล้านบาท คาดรู้ผลเร็วๆ นี้  เล็งสร้างโอกาสให้กับธุรกิจในอนาคตทั้งรายได้และกำไรเติบโตแบบก้าวกระโดด

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด  (มหาชน) (CHO) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ตัวถังและติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง และโลจิสติกส์เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) มีมติเห็นชอบผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ศึกษาไว้ และอนุญาตให้จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้พัฒนาและบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่น ในเส้นทางนำร่องสาย เหนือใต้  (สำราญ-ท่าพระ) ซึ่งเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) มี 16 สถานี เป็นโครงสร้างยกระดับ 6 สถานี และระดับเสมอดิน 10 สถานี ระยะทาง 22.8 กิโลเมตร  มูลค่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและงานโยธาประมาณ 26,963 ล้านบาท

ส่งผลทำให้งานที่บริษัทได้ยื่นเสนอราคาในโครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น โดย บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิทเต็ม จำกัด วิสาหกิจของ 5 เทศบาลจังหวัดขอนแก่น  ในส่วนงานจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้าง งานโยธาและโครงสร้าง พร้อมทั้งการผลิตและติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบาประเภท TRAM และการพัฒนาเมืองโครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ระยะเวลาสัญญา 3 ปี หรือตามแผนงาน  ซึ่งคาดการว่าจะกำหนดมูลค่าโครงการขั้นต่ำประมาณ 15,000 ล้านบาท  ในนาม กิจการร่วมค้า ซีเคเคเอ็ม (Joint Venture Agreement CKKM)  ซึ่ง CHO ถือหุ้นสัดส่วนในเบื้องต้น ร้อยละ 49

หนุนอนาคตแกร่ง

และ 2.โครงการงานจ้างเหมาปฏิบัติการเดินทางรถ โครงการการบำรุงรักษาและการบริหารจัดการพื้นที่สถานีและส่วนเกี่ยวเนื่อง (Operation, Maintenance, Service) ระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา (Light Rail Transit) ประเภท TRAM และการพัฒนาเมือง (Transit Oriented Development) โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ระยะเวลาสัญญา 30 ปี ในนาม นิติบุคคลร่วมทำงาน KLRTT (KLRTT Consortium) ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท เคแอลอาร์ที จำกัด ร้อยละ 60 (โดย CHO ร่วมลงทุนในบริษัท เคแอลอาร์ที จำกัด  ร้อยละ 49) และบริษัท เทพนคร ขอนแก่นเดินรถ จำกัด ร้อยละ 40 ของมูลค่าโครงการ สามารถดำเนินงานต่อได้เลย

“บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เจริญเติบโตเป็น “ฮับ” ที่สำคัญของภูมิภาค  ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการประมูลงานเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้หากได้รับงานดังกล่าว บริษัทจะสามารถทยอยรับรู้เป็นรายได้ในช่วงปี 2562   และเชื่อมั่นว่าหากได้รับงานดังกล่าว  จะสามารถส่งมอบงานได้ตามวันเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานของโครงการ  เนื่องจากบริษัทมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งด้านธุรกิจและการเงิน  พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปตามแผนงานและบรรลุเป้าวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมุ่งสู่การเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบรางและโลจิสติกส์เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ สนับสนุน ผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง อีกทั้งยังเป็นการลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ และขยายธุรกิจไปสู่ระบบราง ตามแผนนโยบายที่บริษัทได้ตั้งไว้”   นายสุรเดช กล่าว