IFECเดินแผนฟื้นธุรกิจจ่อชงผถห.เฟ้นตั้งบอร์ด

ทันหุ้น – IFEC จ่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ หวังเฟ้นหากรรมการเพิ่มให้ครบ เพื่อแนวปูทางพลิกฟื้นธุรกิจในอนาคต  ทางด้าน “ดร.ฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ” เผยมีผู้ผ่านคัดสรรกรรมการรอบแรก 14 ราย ลุยชงให้ก.ล.ต. พิจารณาสัปดาห์หน้า ส่วนเรื่องเจ้าหนี้ร้องฟื้นฟูกิจการคงยื่นคัดค้านตามสิทธิ์ คาดชัดเจน 29 ตุลาคมนี้

ดร.ฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการ บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เปิดเผยว่าแนวทางการพลิกฟื้นธุรกิจของ IFEC นั้นมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้บริษัทได้มีการคัดเลือกผู้สมัครที่แสดงความสนใจต้องการเข้ามาเป็นกรรมการของ IFEC ที่ผ่านมาคุณสมบัติในรอบแรกแล้วจำนวน 14 ราย จากผู้ที่ยื่นใบสมัครทั้งหมด 72 ราย ซึ่งหลังจากนี้คงจะมีการนำรายชื่อทั้งหมดเสนอต่อทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อพิจารณาในช่วงสัปดาห์หน้าต่อไป

จ่อประชุมผถห.หุ้น

“ขั้นตอนหลังจากนี้ต้องรอทาง ก.ล.ต. ตรวจสอบคุณสมบัติของรายชื่อต่างๆ และส่งกลับมาทางบริษัท และจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการของบริษัท (บอร์ด) เข้าประชุมพิจารณาเรื่องวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อได้วันประชุมเรียบร้อยแล้วจะแจ้งไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เพื่อส่งรายละเอียดเชิญประชุมผู้ถือหุ้น IFEC โดยเชื่อคงจะสามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อคัดเลือกกรรมการใหม่เพื่อให้ครบองค์ประชุมได้ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้” ดร.ฉัตรณรงค์กล่าว

ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของทาง IFEC ที่ได้มีการพูดคุยกับทางตัวแทนผู้ดำเนินการจัดงานนั้นคิดเป็นเงินราว 4 ล้านบาท โดยบริษัทจะใช้เงินจากบริษัทลูกของ IFEC ที่มีอยู่มาสำรองจ่ายไปก่อน ซึ่งเบื้องต้นจะต้องชำระเงินค่ามัดจำให้กับผู้จัดงานประมาณ 2 ล้านบาท

นอกจากนี้ ตนเองในฐานะกรรมการของ IFEC ขอแจ้งให้ทางพนักงานที่ยังไม่ได้ถูกคำสั่งซื้อเลิกจ้างของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ICAP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ IFEC ถือหุ้นในสัดส่วนราว 80% นั้นเข้ามารายงานตัวกับสำนักงานของทางบริษัท อินเตอร์ฟาร์อีส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบันพร้อมทั้งนำเอกสารได้ที่นำออกไปกลับมาส่งคืนภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 มิเช่นนั้นทางบริษัทอาจจะมีความจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาจ้างในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการปรับโครงสร้างได้ตามที่วางไว้

ยื่นค้านคำร้องเจ้าหนี้

ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการที่มีทางเจ้าหนี้บางรายได้ไปยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ IFEC และทางศาลล้มละลายกลางได้มีการกำหนดพิจารณาคดีในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 นั้นเบื้องต้นบริษัทคงจะมีการยื่นหนังสือคัดการคำร้องในส่วนดังกล่าว เพราะจากการสำรวจข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมราว 1.4 หมื่นล้านบาท และมีหนี้สินรวมอยู่ประมาณ 8 พันล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาจากตัวเลขข้างต้นแล้วจะเห็นได้ว่ามีจำนวนสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน อีกทั้งช่วงที่ผ่านมาตนเองได้มีการเจรจากับทางเจ้าหนี้ส่วนใหญ่กว่า 99% เพื่อดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในเบื้องต้นแล้ว

ทั้งนี้ เบื้องต้นรูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้จะมีทั้งการยืดเวลาชำระหนี้และการทยอยผ่อนชำระแบบบอลลูน ซึ่งในปีแรกภายหลังปรับโครงสร้างเสร็จสิ้น บริษัทมีแนวทางจะนำสินทรัพย์ที่ไม่ได้สร้างรายได้จำหน่ายออกไปเพื่อให้ธุรกิจมีเงินมาชำระหนี้ในงวดแรกและเสริมสภาพคล่องก่อน จากนั้นคงจะมีการหาพาร์ทเนอร์รายใหม่เข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ที่ทาง IFEC มีอยู่เพื่อให้สามารถชำระหนี้ส่วนที่เหลือและทำให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินงานได้ต่อไป

อนึ่ง ดร.ฉัตรณรงค์ กรรมการบริษัท ได้มีการทำเอกสารระบุว่า IFEC ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนและเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีผู้ถือหุ้นกว่า 3 หมื่นราย ไม่ต้องการให้ได้รับความเสียหายไปมากกว่านี้ โดยการคืนสิทธิ์กลับไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทขึ้นมาใหม่ และเมื่อได้คณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นชอบร่วมกันว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท IFEC เพื่อให้ดำเนินงานและการบริหารจัดการ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีอย่างแท้จริงต่อไป