TEAMGคว้างานรฟท.ลุยเชื่อม3ท่าเรือEECหนุนผลงานครึ่งหลัง

ทันหุ้น – “TEAMG”คว้างานการรถไฟแห่งประเทศไทย ตุนงาน 30.11 ล้านบาทที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เส้นทางช่วงหัวหมากฉะเชิงเทราศรีราชา พร้อมโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชามาบตาพุด เพื่อสนับสนุนทางด้านข้อมูลแก่โครงการรถไฟเชื่อม 3 ท่าเรือในเขตพื้นที่ EEC

นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรตั้งแต่การศึกษา ออกแบบ จัดทำรายงาน บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างสัญญาที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด

นั่งที่ปรึกษา

รวมทั้ง ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความจุเครือข่ายการคมนาคมทางรถไฟ ซึ่งครอบคลุมเส้นทางช่วงหัวหมาก–ฉะเชิงเทรา–ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา–มาบตาพุด

โดยโครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการย่อยในแผนการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคมขนส่งทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อเขตพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญทั่วประเทศ เพื่อไปสู่ 3ท่าเรือหลัก ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง, ท่าเรือมาบตาพุด และท่าเรือสัตหีบ ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพื่อต่อยอดการเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ตุนงาน30ลบ.

อีกทั้งโครงการนี้บริษัทยังได้มีการลงนามแล้วในวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ว่าจ้างเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 137.91 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของบริษัท 30.11 ล้านบาท และมีระยะเวลาดำเนินงาน 240 วัน

“โดยโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภาครัฐมีการนำร่องใน 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ทำให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ และมีงานโครงการออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับผลบวกจากโครงการ EEC ส่งผลให้ในช่วงปีหลังมีการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี”นายชวลิต กล่าว