KWMฮอตขายไอพีโอเกลี้ยงพร้อมเคาะระฆังเทรด1ต.ค.นี้

ทันหุ้น – หุ้นไอพีโอ KWM กระแสแรง ขายเกลี้ยง 120 ล้านหุ้น หลังเสนอขายวันที่ 19-21 ก.ย. ที่ผ่านมา “ชนะชัย  จุลจิราภรณ์” ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำการจัดจำหน่าย  เชื่อการกำหนดราคาไอพีโอ 1.30 บาท/หุ้น เป็นราคาเหมาะสม มั่นใจเข้าซื้อขายตลาด เอ็ม เอ  ไอ วันแรก 1 ตุลาคมนี้ ไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง

นายชนะชัย  จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ KWM กล่าวว่า หลังจากที่ได้เปิดขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายที่ 1.30 บาท/หุ้น ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าหุ้นของ KWM  ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจองซื้อหุ้นไอพีโออย่างมาก เนื่องจากมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ที่มีศักยภาพสูงในการเติบโต มีอนาคตสดใส

ชูพื้นฐานแข็งแกร่ง

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 1.30 บาทต่อหุ้น เป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับผลประกอบการและปัจจัยพื้นฐานของบริษัท โดยบริษัทมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ 22.95 เท่า เมื่อคำนวณจาก
ผลประกอบการรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เปรียบเทียบกับค่า P/E เฉลี่ย ของหมวดสินค้าอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 28.76 เท่า จึงมั่นใจว่า KWM จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเข้าทำการซื้อขายวันแรกได้อย่างประทับใจ

นายเอกพันธ์ วนโกสุม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ KWM กล่าวว่า หุ้นไอพีโอของบริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุนจองซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท เนื่องจาก KWM ถือเป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเกษตร พร้อมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพของอุปกรณ์การเกษตรด้วยตนเอง

มั่นใจกระแสตอบรับล้น

“แม้ KWM จะเป็นบริษัท ขนาดเล็ก แต่ก็มั่นใจในศักยภาพ และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถสร้างความมั่นคง  อีกทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต ในฐานะผู้บริหาร รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจจองซื้อหุ้นไอพีโอเข้ามาเป็นจำนวนมาก สะท้อนว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการเติบโตของธุรกิจ และมั่นใจทีมผู้บริหารจะดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น เชื่อว่าการเข้าซื้อขายเป็นวันแรกในวันที่ 1 ต.ค.2561 นี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน” นายเอกพันธ์ กล่าว

นายเอกพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ 156 ล้านบาท  บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และชำระคืนเงินกู้ยืมให้สถาบันการเงิน เพิ่มโอกาสในการเติบโตให้บริษัท
โดยบริษัทมีนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานเทคนิคด้านการเกษตร หากมีการพัฒนาที่ดี มองว่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเกษตรบ้านเรายังโตได้อีก ซึ่ง KWM พยายามจะโตในสิ่งที่เราจะโตได้ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร
ซึ่งจะช่วยให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป