ศาลสั่งคุ้มครองห้ามซิมดับDTACปลดล็อคใช้คลื่นเดิม

ทันหุ้น-DTAC พ้นความกังวลหมดสัมปทาน หลังศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้บริการคลื่น 850 Mhz ต่อถึง 15 ธ.ค. ชี้เหตุต้องคุ้มครองผู้ใช้บริการ และ กสทช. ใช้อำนาจเกินขอบเขต ห้ามผู้ไม่ประมูลเข้าสู่การเยียวยา โบรกชี้ช่อง DTAC มีโอกาสขอเลื่อนเวลาคุ้มครองคลื่นได้อีกทั้ง 850 Mhz และ 1800 Mhz ขณะที่การเช่าคืนสินทรัพย์สัมปทานจ่ายปีละ 3 พันล้านน้อยกว่าคาด

นางอเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เปิดเผยว่า ศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองลูกค้าดีแทคให้เข้าสู่มาตรการเยียวยาโดยสามารถใช้งานคลื่น 850 MHz ต่อเนื่องได้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561  ซึ่งคำสั่งศาลส่งผลให้ลูกค้าดีแทคยังใช้งานต่อเนื่องได้ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ศาลปกครองกลาง วินิจฉัยว่า ประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการชั่วคราวฯ มีความมุ่งหมายประการสำคัญที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการที่ยังไม่อาจโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการรายอื่นสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุด อันเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประมูลคลื่นความถี่ใหม่ โดยให้ผู้รับสัมปทานเดิมมีหน้าที่ให้บริการต่อไปได้เป็นการชั่วคราว

ดังนั้นกสทช.จึงไม่อาจอ้างกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่มาใช้เป็นเหตุผลที่จะไม่ให้ DTAC เข้าสู่มาตรการคุ้มครองตามประกาศดังกล่าว มติของ กสทช. จึงน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้ผู้ใช้บริการที่ยังไม่สามารถโอนย้ายเลขหมายได้จะมีจำนวนมากน้อยเพียงใด แต่ก็ต้องฟังว่า ผู้ใช้บริการดังกล่าวอาจเป็นผู้เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ ที่ต้องติดต่อสื่อสารกรณีเร่งด่วน หรืออยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งคลื่น 850 MHz สามารถใช้ได้ในพื้นที่ชนบทห่างไกล ดังนั้นหาก DTAC ไม่สามารถให้บริการได้ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาได้ในภายหลัง

นอกจากนี้ การที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติของ กสทช.จะมีผลให้ DTAC สามารถให้บริการในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านการสิ้นสุดสัมปทานเป็นการชั่วคราวเท่านั้น มิได้มีผลเป็นการห้ามมิให้ กสทช.ประมูลคลื่นความถี่ใหม่ และ DTAC มีหน้าที่ชำระค่าใช้คลื่นความถี่ในช่วงเวลาดังกล่าว การทุเลาการบังคับตามมติ กสทช.จึงไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารงานของรัฐหรือบริการสาธารณะ จึงเข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลมีอำนาจสั่งทุเลาการบังคับได้ และเห็นว่าผู้ใช้บริการที่ยังไม่สามารถโอนย้ายได้มีประมาณ 90,000 ราย จึงควรกำหนดระยะเวลาทุเลาการบังคับตามมติของ กสทช. ไว้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561

เช่าสินทรัพย์แค่ 3 พันล.

นางอเล็กซานดรา แจ้งด้วยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยระงับข้อพิพาทกับ กสท.โทรคมนาคม (CAT) หลังหมดสัญญาสัมปทาน โดยให้โอนเสาโทรคมนาคม และสัญญาการใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมให้กับ CAT และทำสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมและเช่าอุปกรณ์โทรคมนาคมทั้งระบบสื่อนำสัญญาณและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ระยะเวลา 8 ปี สามารถต่ออายุได้ รวม 3,000 ล้านบาทต่อปี โดยจะจ่ายค่าบริการชำระล่วงหน้าจำนวน 3,266 ล้านบาท

“จากข้อตกลงระงับข้อพิพาทดีแทคจะทำการโอนเสาโทรคมนาคมที่สร้างไว้ระหว่างสัมปทานให้กับ กสท. และกสท. จะให้ดีแทค ไตรเน็ต ใช้บริการเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจำนวน 8,815 แห่งทั่วประเทศ โดยดีแทค ไตรเน็ต จะชำระค่าขอใช้เสาโทรคมนาคมล่วงหน้า ณ วันลงนามในสัญญาให้กับกสท.เป็นจำนวนรวมประมาณ 3,200 ล้านบาท และจะชำระค่าบริการทั้ง 2 สัญญามูลค่ารวม 3,000 ล้านบาทต่อปี โดยสัญญามีระยะยาวขั้นต้น 8 ปีและสามารถต่ออายุได้”

นายมงคล พ่วงเภตรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ศาลปกครองกลางเห็นชอบคุ้มครองผู้ใช้บริการชั่วคราวถึงวันที่ 15 ธ.ค. จะสร้าง Sentiment เชิงบวกแก่หุ้น แต่จะไม่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการหลังเลื่อนกำหนดคืนคลื่นออกไปเพียง 3 เดือน และมีผู้ใช้บริการราว 9 หมื่นรายเท่านั้น ในขณะที่ประเด็นเช่าใช้เสาโทรคมนาคมและอุปกรณ์กลับจาก CAT หลังหมดสัญญาสัปทาน แม้ค่าเช่าจะน้อยกว่าที่ทาง DTAC เคยบันทึกที่ราว 4.5 พันล้านบาทต่อปี แต่ค่าเช่าที่ประกาศออกมาราว 3 พันล้านบาทต่อปีนั้นยังคงอยู่ในกรอบสมมติฐานของเราและไม่กระทบต่อประมาณการ ยังคงคำแนะนำ “ถือ” ราคาเหมาะสม 46.00 บาท

ด้านบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย ระบุว่า การสั่งคุ้มครองจะคลื่น 850 Mhz อีก 3 เดือนจะส่งผลให้ DTAC มีความสามารถในการแข่งขันดีต่อไปได้ โดยเฉพาะจะช่วยทำให้การย้ายผู้ใช้บริการไปสู่เคลื่อนความถี่สูงในมือ DTACด้วยระดับต้นทุนที่สมเหตุสมผล ขณะที่การเช่าคืนสินทรัพย์สัมปทานก็ต่ำกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ว่าต้นทุนเช่าจะอยู่ที่ 4.8 พันล้านบาท จากผลดังกล่าวจึงคงนำแนะนำ ซื้อ DTAC ราคาเป้าหมาย 55.21 บาท

ชี้ช่องขอศาลคุ้มครองได้อีก

ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ ระบุว่า มีความเห็นเชิงบวกต่อ DTAC จากคำตัดสินของศาลปกครอง และคาดว่าหลังจากหมดความคุ้มครอง 15 ธ.ค. DTAC จะยังคงร้องต่อศาลเพื่อขอพิจารณายืดระยะเวลาต่อได้อีก ส่วนความกังวลว่า เมื่อ ADVANC ชำระค่าคลื่น 1,800 วันที่ 19 ก.ย. อาจจะส่งผลให้ DTAC ไม่ได้รับเยียวยาคลื่น 1,800 Mhz จาก กสทช. จำนวน 15 Mhz ทาง DTAC ก็สามารถที่จะยื่นเรื่องขอศาลคุ้มครอง และมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับความคุ้มครอง ดังนั้นจึงปรับคำแนะนำจาก “ขาย” เป็น “ซื้อ” เพื่อเก็งกำไร และปรับราคาเป้าหมายจาก 39 บาท เป็น 52 บาทต่อหุ้น บนสมมุติว่า DTAC จะสามารถใช้คลื่น 850 Mhz และ 1,800 Mhz ต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง