เทคนิคอ่านบทวิเคราะห์ เจาะเลือกหุ้น

บทวิเคราะห์หุ้น จัดเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีแหล่งหนึ่ง ที่นักลงทุนควรติดตามนอกจากการอ่าน 56-1 หรือ ผลประกอบการรายไตรมาส เพราะบทวิเคราะห์ มีข้อมูลที่อัพเดท ทันต่อเหตุการณ์ มีส่วนของข้อมูลที่เป็นเรื่องราวล่าสุด และส่วนที่เป็นการประเมินมูลค่าหุ้น ซึ่งจัดทำโดยนักวิเคราะห์มืออาชีพ ทำให้นักลงทุนสามารถติดตามอ่านมุมมองของนักวิเคราะห์ที่หลากหลาย

เราสามารถหาอ่านบทวิเคราะห์ได้จากโบรกเกอร์ที่เราเป็นลูกค้าอยู่ หรือ ค้นหาจาก Google ซึ่งจะพบว่า หุ้นยอดนิยมจะมีบทวิเคราะห์เยอะมากกว่า ในขณะที่หุ้นตัวเล็กๆจะมีบทวิเคราะห์ให้อ่านน้อย และหุ้นบางตัวก็อาจจะไม่มีใครทำบทวิเคราะห์ไว้เลยก็เป็นได้

บทวิเคราะห์มีหลายประเภท เช่น บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว บทวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม บทวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นต้น ผมขอเสนอให้นักลงทุนมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มลงทุน กำลังเริ่มทำความรู้จักหุ้น ให้ลองเลือกหุ้นที่ท่านชอบใน SET50 (หุ้นใหญ่ 50 ตัวแรกของตลาดหุ้น) แล้วมาอ่านเจาะที่ “บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว” เป็นหลัก เพื่อทำความเข้าใจตัวหุ้นในหลากหลายมิติ

ส่วนประกอบที่สำคัญในบทวิเคราะห์ พอสรุปได้ดังนี้

1.สรุปประเด็นสําคัญจะอยู่ในส่วนแรกของบทวิเคราะห์ เปรียบเหมือนเป็น “หนังตัวอย่าง” ที่รวมเอาฉากเด็ดของทั้งบทวิเคราะห์มาสรุปให้อ่านในกรอบครึ่งหน้าแรก

2.อธิบายผลประกอบการล่าสุด ซึ่งมักจะเป็นบทวิเคราะห์ที่เพิ่งออกหลังจากประกาศผลประกอบการไตรมาสล่าสุด

3.คาดการณ์อนาคต หลังจากที่นักวิเคราะห์แสดงความเห็นต่อผลประกอบการล่าสุด ก็จะฉายภาพอนาคตอันใกล้ เช่น ไตรมาสถัดไป หรือครึ่งปีถัดไป พร้อมทั้งให้ภาพ Outlook ตลอดทั้งปีที่เหลือเอาไว้

4.ความเสี่ยง ความเสี่ยงหลักที่จะทำให้กิจการไม่สามารถทำผลงานได้ตามที่คาดการณ์คืออะไร นักลงทุนต้องระวังความเสี่ยงสำคัญอะไรบ้างที่จะมีผลต่อประมาณการของหุ้นตัวนี้

5.Dividend Payout อธิบายถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และแนวโน้มเงินปันผลในงวดถัดไป

6.ให้คำแนะนํา“ซื้อ ถือ ขาย”และให้สมมติฐานในการวัดมูลค่าหุ้น พร้อมวิธีวัดมูลค่าหุ้นในการได้มาซึ่งราคาเป้าหมาย

สิ่งที่ต้องเตือนไว้ คือ ไม่มีอะไรแน่นอน 100% รวมทั้งราคาคาดการณ์ในบทวิเคราะห์ด้วย

แม้ว่าเราไม่สามารถเชื่อทุกอย่าง100% ตามที่บทวิเคราะห์ให้ข้อมูลได้ เพราะมีทั้งส่วนที่เป็น Fact (ความจริง) และ Opinion (ความเห็น) แต่เราสามารถหาบทวิเคราะห์หุ้นที่เราสนใจ จากหลายโบรกเกอร์มาอ่าน และทำการอ่าน เปรียบเทียบข้อมูล ความคิด คาดการณ์ และไอเดีย สมมติฐานในการวัดมูลค่าหุ้น ของเราเอง กับบทวิเคราะห์นั้นได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เทคนิคการอ่านบทวิเคราะห์หุ้นรายตัวที่ขอแนะนำคือ

  1. สิ่งที่ “ไม่ควรให้น้ำหนักมาก”คือ ราคาเป้าหมาย (Target Price) เพราะการวัดมูลค่าหุ้น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นการใส่สมมติฐานประมาณการแล้วนักวิเคราะห์ก็คิดคำนวณออกมาเป็นช่วงราคาที่เหมาะสม เราควรอ่านส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการและสมมติฐานการวัดมูลค่า ไม่ควรมองไปที่ผลลัพธ์ราคาอย่างเดียว
  2. สิ่งที่ “ควรให้น้ำหนักมาก”คือ ข้อมูลพัฒนาการต่างๆของกิจการ ว่ากิจการทำอะไรไปแล้ว กำลังทำอะไร และ จะทำอะไรต่อไป ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ นักวิเคราะห์สรุปมาจากการเข้าพบผู้บริหาร (Analyst Meeting) ซึ่งนักลงทุนรายย่อยทั่วไปไม่ได้มีโอกาสเข้าพบผู้บริหารใกล้ชิดแบบนักวิเคราะห์ ดังนั้น นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในบทวิเคราะห์ นักลงทุนไม่ควรพลาด

เมื่อนักลงทุนเห็นภาพรวมและเทคนิคเบื้องต้นในการอ่านบทวิเคราะห์แล้ว อย่ารอช้าครับ ไปโหลดบทวิเคราะห์หุ้นที่ชอบจากหลายๆโบรกเกอร์มาอ่านดูได้เลย

 

*************************

โดย : อธิป กีรติพิชญ์ (Facebook Fanpage : นิ้วโป้ง Fundamental VI)